Lidská práva: Evropané si přejí, aby byla EU v jejich ochraně aktivnější 

 
 

Sdílet tuto stránku: 

V podpoře demokracie a lidských práv ve světě by měla být EU aktivnější. Myslí si to podle průzkumu 73 % Evropanů a Parlament se k tomu snaží přispět.

53% Čechů považuje mír za osobně důležitý a 49% ho vnímá jako hodnotu typickou pro EU 

Měla by Evropská unie podporovat demokracii a světový mír víc, než to dělá doposud? Souhlasí s tím 73% Evropanů a 65 % Čechů. Z dalšího průzkumu z října 2016 zase vyplývá, že 57 % Evropanů (a 56 % Čechů) očekává, že konkrétně Evropský parlament by se lidskoprávními tématy měl zabývat prioritně.

Lidskoprávní principy jako součást podstaty EU

Skoro polovina Evropanů vnímá mír (46%) a lidská práva (43%) jako nejdůležitější hodnoty. Zároveň jsou to podle nich právě tyto principy, které nejlépe reprezentují Evropskou unii.

Jak je podporuje Parlament

Parlament se snaží upozorňovat na porušování lidských práv prostřednictvím prohlášení, debat, zpráv, a naléhavých usnesení.

Sacharovovo stipendium podporuje obhájce lidských práv a Parlament také každoročně uděluje Sacharovovu cenu za svobodu myšlení.

Poslanci se snaží dbát na to, aby se principy demokracie a právního státu promítaly do zahraniční politiky EU a kontrolují jejich uplatňování: Smlouvy o obchodu a vzájemné spolupráci, které EU uzavírá, obsahují klauzule o respektování lidských práv. Je to pro poslance páka, protože Parlament musí vyslovit s obchodními smlouvami souhlas, aby mohly vstoupit v platnost.

Krom toho se poslanci účastní pozorování průběhu voleb v zemích mimo EU, EP systematicky podporuje budování parlamentarismu a také mladé politiky v mimoevropských zemích, kteří rozvíjejí mír a demokracii.

Další informace najdete na zvláštní stránce Evropského parlamentu věnované lidským právům.