Boj proti terorismu: 80% Evropanů chce, aby EU dělala víc 

Aktualizováno: 
 
Vytvořeno:   
 

Sdílet tuto stránku: 

Evropané vnímají terorismus jako prioritní téma, kterému by se měla EU věnovat. Čtyři z pěti jsou toho názoru, že by Unie měla na tomto poli dělat víc.

©AP Images/European Union-EP  

Z dubnového průzkumu veřejného mínění Eurobarometr vyplynulo několik témat, kde by si Evropané přáli více činnosti EU. Nejvíce lidí za takovou oblast označilo boj proti terorismu: celkem 80% Evropanů a 85 % Čechů. 68% Evropanů by také chtělo aktivnější EU v bezpečnostní a obranné politice; v Česku 76% respondentů.


Poslanci tuto poptávku jasně vnímají a již přijali opatření nebo na nich pracují; shrnujeme:


V únoru tohoto roku Parlament přijal novou legislativu zaměřenou na takzvané zahraniční bojovníky. Díky ní je vycestování za účelem náboru nebo výcviku pro terorismus kvalifikováno jako trestný čin všude v EU. Pasy všech osob překračujících vnější hranice EU musí být navíc systematicky ověřovány v databázích. Díky tomu by měly mít odpovědné úřady lepší přehled o pohybu zahraničních bojovníků.


V červenci vytvořil Parlament zvláštní dočasný výbor, který má přezkoumat stávající opatření proti terorismu a poukázat na potenciální nedostatky. Na svou práci má vyměřen jeden rok a poté předloží zprávu s doporučeními.


Součástí boje proti terorismu je také kontrola nad finančními prostředky, které mohou jeho strůjci mít k dispozici. Parlament proto v současné době pracuje na změnách směrnice proti praní špinavých peněz. Aktualizovaná pravidla by měla usnadnit spolupráci mezi vnitrostátními finančními zpravodajskými jednotkami.


V následujících měsících by poslanci měli dokončit nový evropský systém kontroly hranic. Pasy by pak například již neměly být razítkovány manuálně, ale elektronicky s možností ukládat záznamy o cestujících.


Podrobnější informace o jednotlivých iniciativách, a co dělá Evropský parlament proti terorismu, naleznete v našem top tématu.