Bezpečnost 

Produkty pro tuto kategorii 

Defense story pic_        

Bezpečnost 
 

Nestabilní mezinárodní kontext vede Evropany k uvědomění, že obranu musí vzít EU do svých rukou, a Evropský parlament formuloval několik způsobů, jak to zajistit.

Videoreportáž - Soukromé bezpečnostní firmy: přísnější pravidla a větší dozor        

Soukromé bezpečnostní firmy zajišťují nejenom například hlídače ve vaší bance, ale přebírají také bezpečnostní i vojenské úkoly na zahraničních misích vedených pod hlavičkou členských států či EU jinde ve světě. Vzhledem k tomu, že se jedná o důležité a citlivé úkoly, navrhují poslanci zahraničního výboru jejich jasné vymezení. Soukromé bezpečnostní firmy by dle nich rozhodně neměly být využívány pro bojové úkoly, protože v nich jde o život civilního obyvatelstva.

Better protection for children online        

Většina dětí dnes tráví hodiny na internetu a naráží tam také na nenávistné výroky, násilnické scény a podobně. Parlament se snaží formulovat taková pravidla, která by nevhodný obsah online omezila, a děje se tak v rámci aktualizace směrnice o audiovizuálních službách. Výbor pro kulturu přijal své stanovisko v úterý 25. dubna a naše videoreportáž shrnuje souvislosti.

zámečky na podkladu elektronické sítě k ilustraci tématu online bezpečnosti ©AP Images/European Union-EP        

Devět z deseti Evropanů považuje za důležité, aby bylo jejich soukromí adekvátně chráněné, když posílají zprávy přes různé aplikace na svých chytrých telefonech. Toho chce dosáhnout také Evropský parlament a 11. dubna proto organizoval slyšení o novém návrhu „e-privacy“, který by měl zajistit, že platná pravidla ochrany soukromí online půjdou v EU s posledním vývojem technologií. Uživatelé by měli například být schopni sami lépe kontrolovat nastavení své ochrany a využívání „cookies“.

Ministři a předseda výboru diskutují před zahájením jednání        

Několik dní po teroristickém útoku v Londýně probírali ministři vnitra Francie a Německa s poslanci současnou bezpečnostní situaci v Evropě a opatření, jak ji zlepšit. Francouz Thomas de Maizière a jeho německý kolega Matthias Fekl se v pondělí 27. března na výboru pro vnitřní věci shodli na tom, že je potřeba lépe sdílet informace mezi členskými státy, posílit ochranu vnějších hranic a společně bojovat proti radikalizaci a terorismu.

Infografika o neefektivitě evropské obrany a roztříštěnosti politik        

Evropské státy by byly v obraně a bezpečnosti mnohem účinnější, kdyby sdílely své zdroje a koordinovaly plánování. Současné duplikace, přezbrojení a překážky pro společné obranné zakázky mají vysokou cenu, protože odborníci i poslanci poukazují na to, že kvůli nim státy EU proplýtvají několik miliard eur každý rok. Plénum parlamentu přijalo zprávu, která na neefektivnost a roztříštěnost poukazuje a formuluje řešení. Ilustrujeme je také v naší infografice.

Unijní opatření v boji proti terorismu, která Parlament přijal od ledna 2015: Interaktivní infografika.        

Teroristické útoky v Evropě měli v poslední době většinou na svědomí útočníci, kteří byli v dané zemi místní. Někteří z nich absolvovali trénink jako zahraniční bojovníci, jiní se radikalizovali takřečeno z domu. Právě na Evropany, kteří cestují například do Sýrie nebo Iráku kvůli teroristickému výcviku, se zaměřuje nová směrnice, kterou schválilo plénum 16. února. Zároveň poslanci odsouhlasili posílení kontrol na vnějších hranicích Schengenu.

Media seminar on "European Law on Robotics"        

Bezpečnost 
 

Příští týden během plenárního zasedání bude Evropský parlament hlasovat o usnesení, ve kterém žádá Komisi, aby připravila legislativní návrh ohledně robotů a umělé inteligence. Tento týden se v Bruselu konal seminář pro novináře, kde se mohli seznámit nejen s připravovanými zákony, ale i několika roboty. Při této příležitosti jsme oslovili autorku parlamentní zprávy, lucemburskou sociální demokratku Mady Delvaux, která odpověděla na vaše otázky prostřednictvím Facebook live.