Bezpečnost 

Produkty pro tuto kategorii 

Infografika: Členství v EU, NATO a stálé strukturované spolupráci PESCO        

Bezpečnost 
 

25 států EU stvrdilo 11. prosince závazek k prohlubování vzájemné spolupráce v obraně, což je dlouholetý požadavek Evropského parlamentu.

Defense story pic_        

Bezpečnost 
 

Nestabilní mezinárodní kontext vede Evropany k uvědomění, že obranu musí vzít EU do svých rukou, a Evropský parlament formuloval několik způsobů, jak to zajistit.

Videoreportáž - Soukromé bezpečnostní firmy: přísnější pravidla a větší dozor        

Soukromé bezpečnostní firmy zajišťují nejenom například hlídače ve vaší bance, ale přebírají také bezpečnostní i vojenské úkoly na zahraničních misích vedených pod hlavičkou členských států či EU jinde ve světě. Vzhledem k tomu, že se jedná o důležité a citlivé úkoly, navrhují poslanci zahraničního výboru jejich jasné vymezení. Soukromé bezpečnostní firmy by dle nich rozhodně neměly být využívány pro bojové úkoly, protože v nich jde o život civilního obyvatelstva.

Better protection for children online        

Většina dětí dnes tráví hodiny na internetu a naráží tam také na nenávistné výroky, násilnické scény a podobně. Parlament se snaží formulovat taková pravidla, která by nevhodný obsah online omezila, a děje se tak v rámci aktualizace směrnice o audiovizuálních službách. Výbor pro kulturu přijal své stanovisko v úterý 25. dubna a naše videoreportáž shrnuje souvislosti.

zámečky na podkladu elektronické sítě k ilustraci tématu online bezpečnosti ©AP Images/European Union-EP        

Devět z deseti Evropanů považuje za důležité, aby bylo jejich soukromí adekvátně chráněné, když posílají zprávy přes různé aplikace na svých chytrých telefonech. Toho chce dosáhnout také Evropský parlament a 11. dubna proto organizoval slyšení o novém návrhu „e-privacy“, který by měl zajistit, že platná pravidla ochrany soukromí online půjdou v EU s posledním vývojem technologií. Uživatelé by měli například být schopni sami lépe kontrolovat nastavení své ochrany a využívání „cookies“.

Ministři a předseda výboru diskutují před zahájením jednání        

Několik dní po teroristickém útoku v Londýně probírali ministři vnitra Francie a Německa s poslanci současnou bezpečnostní situaci v Evropě a opatření, jak ji zlepšit. Francouz Thomas de Maizière a jeho německý kolega Matthias Fekl se v pondělí 27. března na výboru pro vnitřní věci shodli na tom, že je potřeba lépe sdílet informace mezi členskými státy, posílit ochranu vnějších hranic a společně bojovat proti radikalizaci a terorismu.