Evropská vesmírná politika – seznamte se s Galileem, Koperníkem a EGNOSem 

 
 

Sdílet tuto stránku: 

Jedna z družic Sentinel používaná k pozorování Země ©ESA 2016 

Data sbíraná družicemi mohou sloužit jako podpora pátracích a záchranných akcí, ke sledování námořních hranic, anebo pro monitorování zdraví plodin. Evropské programy satelitní navigace a pozorování Země nesoucí jména známých astronomů nabízí nové příležitosti pro podniky a spotřebitele, jakož i pro veřejný sektor. Tento týden poslanci formulují doporučení jak evropské vesmírné kapacity lépe využít. Jako návod k debatě v úterý večer nabízíme slovníček programů vesmírné politiky EU.

Pravomoci Evropské unie v oblasti vesmírné politiky založila Lisabonská smlouva (článek 189 Smlouvy o fungování EU) a na tomto základě se vyvíjejí následující programy:


Copernicus - Evropský systém pro pozorování Země


Tento program je již v provozu a jeho družice Sentinel řídí Evropská kosmická agentura. Používá soubor komplexních systémů, jež pomocí satelitů a senzorů na zemi, ve vzduchu a na moři shromažďují údaje o Zemi. Získaná data mají mnohé využití – pro územní plánování, ochranu přírody, odstraňování následků katastrof, monitorování změn podnebí a klimatu atd. Z vesmíru je tak třeba možné sledovat ropovody nebo plynovody a předvídat mimořádné události nebo odhalit hrozící ohrožení.Galileo - Evropský družicový navigační systém

Evropský systém pro globální satelitní navigaci (GNSS) bude uveden do provozu do konce roku 2016 respektive celá síť do plného provozu do roku 2020. Jedná se o vlastní evropskou verzi satelitní navigace, která bude plně pod civilní kontrolou na rozdíl od amerického GPS a ruského GLONASS. S oběma jmenovanými bude nicméně plně kompatibilní. Po dokončení se bude Galileo skládat z třiceti družic, díky kterým bude určovat polohu v reálném čase s přesností do jednoho metru a bude tak mnohem přesnější než GPS. Hlavními oblastmi jeho využití bude satelitní navigace v autech, anebo služby spojené s určením polohy například v chytrých telefonech.


EGNOS - evropský družicový systém, který zvyšuje přesnost GPS

Název EGNOS pochází s anglické zkratky European Geostationary Navigation Overlay Service. Jedná se o předchůdce systému Galileo, který zvyšuje přesnost GPS z běžných 10 metrů na asi 2 metry. Upozorňuje rovněž uživatele na problémy se signálem GPS. Na rozdíl od systému Galileo je EGNOS panevropským (ne globálním) programem a je závislý na GPS.

Pohled z vesmíru na namibijský park Namib Naukluft ©ESA 2016