Společnost 

Produkty pro tuto kategorii 

Evropský sbor solidarity        

Společnost 
 

Dobrovolničení na projektu v jiné evropské zemi je cenná zkušenost pro mladé a přínos pro celou společnost. Poslanci chtějí, aby se povědomí o Evropském sboru solidarity zvýšilo.

Hrozny vína - ilustrace k tématu bezpečnosti potravin  © CC0 Photo by Manki Kim on Unsplash        

Společnost 
 

Představa, že v potravinách máme residua pesticidů, je přinejmenším nepříjemná. Evropany znepokojuje možný vliv pesticidů na lidské zdraví. Zjistěte, jak poslanci tento problém řeší.

Matera (nahoře) a Plovdiv.  ©AP Images/European Union-EP        

Společnost 
 

Letos Evropská hlavní města kultury spojují historické a kulturní dědictví s pohledem do budoucnosti. Navštivte a obdivujte krásy bulharského Plovdivu a italské Matery.

Plast v oceánu  ©AP images/European Union -EP        

Společnost 
 

V Evropě se recykluje méně než třetina plastového odpadu. Jak nakládáme s plasty, proč se jich nedaří recyklovat víc a jaké jsou další možnosti zjistíte v naší infografice.