Parlament projedná zlepšení podmínek pro přeshraniční dobrovolnictví 

 
 

Sdílet tuto stránku: 

24 % občanů EU se věnuje dobrovolnictví. Evropský parlament navrhuje vytvořit centrální portál EU věnovaný dobrovolné činnosti. 

"Dobrovolnictví je nevyčerpatelným zdrojem informálního učení a osobního rozvoje," říká ve své zprávě italský lidovec Marco Scurria. Přeshraniční dobrovolná činnost je i příležitostí k mezikulturnímu obohacení mladých Evropanů, ale kvůli byrokratickým a jazykovým bariérám se dobrovolníci v cizině stále setkávají s moha problémy. Pomoci by mohlo zavedení Evropského dobrovolnického sboru humanitární pomoci a Evropského znalostního pasu, říká zpráva, kterou poslanci projednají 11. června.

V současnosti se různým dobrovolnickým aktivitám věnuje kolem 100 milionů občanů EU. Svou dobrovolnickou prací jsou schopni přispět k tvorbě 5 % evropského HDP.


Marco Scuria ve své zprávě navrhuje několik kroků, jak zjednodušit dobrovolníkům jejich práci za hranicemi a jak lépe využít potenciál dobrovolnické práce v EU. Konkrétně zpravodaj:


  • navrhuje vytvořit centrální portál EU věnovaný dobrovolné činnosti se zvláštním oddílem věnovaným přeshraniční dobrovolné činnosti

  • požaduje uvést do praxe Evropský znalostní pas, který  zaručí uznávání odborných kvalifikací na přeshraniční úrovni a umožní vést záznamy o dovednostech a schopnostech získaných prostřednictvím dobrovolné činnosti.

  • podporuje vytvoření Evropského dobrovolnického sboru humanitární pomoci, který by se zabýval výběrem, přípravou a vysíláním dobrovolníků na podporu místních organizací v případě přírodních katastrof.


Naše infografika vám prozradí, ve které oblasti Evropané vykonávají dobrovolnickou činnost nejčastěji.