Sdílet tuto stránku: 

Německá poslankyně ze skupiny Evropské lidové strany Doris Pack je parlamentní zpravodajkou pro program Erasmus+. 

Mobilita studentů je pro mladé lidi nepochybně jedním z největších přínosů života v EU. A známý program Erasmus, kterého ročně využívá přes 230 tisíc studentů, se právě dočkal nové podoby. Nový program Erasmus +, na který je vyčleněno 14 miliard eur, umožní studium, odbornou přípravu nebo dobrovolnickou činnost v zahraničí více než 5 milionům mladých lidí. O programu, kterému dal 5. listopadu zelenou parlamentní Výbor pro kulturu a vzdělávání, jsme mluvili se zpravodajkou Doris Pack.

Jaká je největší změna, porovnáme-li program Erasmus+ se 'starým' Erasmem, který už spousta studentů zná?


Erasmus, tak jak ho studenti znají, je součástí programu Erasmus+. Nový program zastřešuje všechny programy pro formální a neformální vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport. Protože jsme nechtěli ztratit značku Erasmus, pojmenovali jsme nový program Erasmus+.


Erasmus+ zahrnuje programy Erasmus, Erasmus Mundus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig a Mládež v akci, a poprvé v historii také sportovní programy. Rozpočty pro různé programy přitom budou jasně odděleny.


Jak vidíte budoucnost programu Erasmus+ ? Bude postupně zahrnovat více programů, které se netýkají vzdělávání?


Kdyby program Erasmus+ neexistoval, museli bychom ho vymyslet. Je evropskou přidanou hodnotou k regionálním, národním a někdy i místním politikám v oblasti vzdělávání a mládeže. Zachovali jsme vše, co se v minulosti osvědčilo, a vylepšili jsme ho tak, aby mohl podporovat snadněji splatitelným úvěrem garantovaným EU i studenty, kteří chtějí získat magisterský titul v zahraničí.


Taky jsme do programu Erasmus+ zahrnuli Evropskou dobrovolnickou službu, která dává lidem možnost vyzkoušet práci v jiných zemích, pobírat přitom plat a mít sociální zabezpečení.


Jaký dopad by měl mít program Erasmus+ na velmi vysokou úroveň nezaměstnanosti mladých lidí?


Erasmus+ není program určený pro snižování nezaměstnanosti, ale pokud jste lépe vybaveni, pokud ovládáte více jazyků, pokud máte lepší dovednosti, zejména v oblasti informačních technologií, můžete najít lepší práci, a možná v jiné zemi. Mobilita nabízí mnoho nových příležitostí.


Plénum Evropského parlamentu bude o programu Erasmus+ jednat a hlasovat během listopadového plenárního zasedání. Další informace a kontakt najdete v tiskové zprávě prostřednictvím odkazu v pravém sloupci.