Sdílet tuto stránku: 

První občanskou iniciativou, kterou čeká slyšení v Evropském parlamentu, je Right2Water. ©BELGA-EASYPHOTOSTOCH 

17. února se v Evropském parlamentu koná vůbec první slyšení s organizátory Evropské občanské iniciativy. Iniciativa „Voda je lidské právo!“ požaduje přístup k čisté vodě a hygieně pro všechny a staví se proti liberalizaci služeb v oblasti zásobování vodou. Slyšení, které probíhá v pondělí od 15:00 do 18:30, můžete sledovat v přímém přenosu prostřednictvím našich webových stránek.

Občanská iniciativa „Voda je lidské právo!“


Občanská iniciativa „Voda je lidské právo!“, nebo také Right2Water (Právo na vodu), chce zajistit, aby měly instituce a členské státy EU povinnost zajistit a poskytovat dostatek čisté pitné vody a hygieny všem občanům, a aby zásobování vodou a správa vodních zdrojů nespadaly do „pravidel vnitřního trhu“. Iniciativě Right2water se podařilo do termínu uzávěrky sběru podpisů shromáždit 1 884 790 podpisů.


Co je to Evropská občanská iniciativa?


Občanská iniciativa poskytuje milionu obyvatel přinejmenším čtvrtiny členských států EU možnost požadovat po Evropské komisi, aby v oblastech spadajících do její působnosti předložila návrhy určitých právních předpisů.


Organizátoři občanské iniciativy, tzv. výbor občanů složený alespoň ze sedmi státních příslušníků EU s bydlištěm v nejméně sedmi různých členských státech, mají rok na to, aby získali potřebnou podporu. Shromážděné podpisy musí být ověřeny příslušnými orgány odpovídajících členských států.


Organizátoři úspěšných iniciativ se zúčastní veřejného slyšení uspořádaného Evropským parlamentem. Komise bude mít 3 měsíce na posouzení iniciativy a na rozhodnutí, jak na ni reagovat.


Slyšení


Slyšení v Evropském parlamentu organizuje Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, ve spolupráci s Petičním výborem, Výborem pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele a Výborem pro rozvoj. Organizátoři iniciativy představí své cíle poslancům Evropského parlamentu a místopředsedovi Evropské komise Maroši Šefčovičovi.


Slyšení můžete sledovat v přímém přenosu na našich webových stránkách.


Hodnocení fungování Evropské občanské iniciativy


V pondělí 10. února byly v Petičním výboru prezentovány výsledky studie o dosavadním fungování Evropských občanských iniciativ. I když obecně lze tento nový nástroj považovat za úspěšný, je třeba některé věci dořešit nebo zlepšit. Jedním z kritizovaných bodů je například to, že každá země požaduje od občanů, kteří chtějí iniciativu podepsat, jiné údaje. Poslanci také navrhují založit interaktivní webovou stránku, kde by si občané mohli vyměňovat nápady na možné další občanské iniciativy a hledat partnery pro jejich založení v dalších zemích.