Sdílet tuto stránku: 

Vítězové Ceny evropského občana 2014 si 25. února převzali v Evropském parlamentu v Bruselu své ocenění.  

47 jednotlivců a sdružení z 19 zemí z celé Evropské unie převzalo 25. února v Bruselu během slavnostního ceremoniálu Cenu evropského občana, která je oceněním za jejich příspěvek k evropské spolupráci a prosazování společných hodnot. Mezi laureáty jsou jednotlivci i organizace, které hájí práva zranitelných skupin ve společnosti, podporují zlepšování povědomí o právních předpisech a politikách EU, bojují proti extremismu nebo podporují toleranci a dialog.

"Navzdory krizi ... a vzestupu euroskepse, jsou tu i nadále evropští občané, kteří obhajují evropský model založený na právech, spravedlnosti a demokracii. Samozřejmě, že na ocenění vámi odvedené práce a vaší osobní angažovanosti nikdy nebude stačit žádná odměna. Ale Evropský parlament se takto aspoň snaží upozornit na tyto úspěšné projekty. Občané mají svůj hlas, a tato cena může ukázat, že jim nasloucháme, " řekla při slavnostním ceremoniálu místopředsedkyně Evropského parlamentu Sylvie Guillaume, která je předsedkyní kanceláře Ceny evropského občana.


Cena evropského občana


Cenu evropského občana - CIVI EUROPAEO PRAEMIUM - uděluje Evropský parlament od roku 2008 za prosazování lepšího vzájemného porozumění a bližší integrace mezi občany a členskými státy, za zprostředkování přeshraniční nebo nadnárodní spolupráce v rámci Evropské unie, anebo za denní činnost, která konkrétně vyjadřuje hodnoty listiny základních práv EU.


Cenu mohou získat jednotlivci, skupiny, sdružení nebo organizace. Každý poslanec Evropského parlamentu má možnost každý rok nominovat jednoho kandidáta. Národní poroty složené z nejméně tří poslanců seřadí nominace podle preferenčního pořadí. Cenu uděluje Kancelář Ceny evropského občana, složená z místopředsedů Evropského parlamentu, jeho bývalých předsedů a dalších významných osobností.


Čeští laureáti


Ocenění za rok 2014 získali i dva nominovaní z České republiky: Nadace Naše dítě a Evropský parlament mládeže v České republice.