Azyl a migrace v EU: Statistiky 

 
 

Sdílet tuto stránku: 

Příliv migrantů, který Evropa zaznamenala v letech 2015 - 2016 opadnul. Poslední údaje o počtech uprchlíků a žádostí o azyl zjistíte v naší infografice.

Příchod více než jednoho milionu lidí žádajících o azyl v EU během roku 2015 byl nápor na evropský azylový systém, který odhalil jeho zásadní nedostatky. Parlament od té doby připravil návrhy, jak současný systém reformovat a vytvořit spravedlivější a efektivnější azylovou politiku EU.

 

Shrnujeme relevantní údaje o migrační krizi v Evropě, kdo jsou migranti, co dělá EU, aby se s touto situací vyrovnala, a jaké to má finanční důsledky.

 

Definice: Kdo je uprchlík a kdo žadatel o azyl

 

Žadatelé o azyl jsou lidé přicházející do jiné země, kde formálně podají žádost o právní i materiální pomoc a mezinárodní ochranu, protože jsou ve své zemi původu pronásledováni. Odůvodněnost své žádosti musí žadatel prokázat.

Uprchlíci jsou lidé, jejichž žádost o azyl byla uznána, protože se ve své zemi původu oprávněně obávají pronásledování na základě rasy, náboženství, národnosti, politického přesvědčení nebo příslušnosti k určité sociální skupině. Na úrovni EU jsou směrnicí stanoveny normy pro přidělování mezinárodní ochrany a statusu uprchlíka.

Lidé prchající ze třetích zemí musí v tuto chvíli požádat o azyl v první zemi EU, do které vstoupí. Tím se stávají žadateli o azyl. Právní postavení uprchlíka nebo jinou formu mezinárodní ochrany obdrží až poté, kdy je jejich žádost pozitivně vyhodnocena národními orgány země, kde o azyl požádali.

Rozhodnutí o azylu v EU

V roce 2018 požádalo o azyl v zemích EU plus Norsku a Švýcarsku 634 700 osob. To je pokles oproti roku 2017, kdy bylo registrováno 728 470 žádostí a výrazně méně než v roce 2016, kdy bylo registrováno 1,3 milionů žádostí.

Úřady v členských státech v roce 2018 přiznaly status uprchlíka 333 400 lidem, což je skoro o 40 % méně než v roce předchozím. Zhruba každý třetí uznaný uprchlík byl ze Sýrie (29 %) a další dvě nejčasteji zastoupené země původu byly Afghánistán (16 %) a Irák (7 %). Syřanů  dostalo v EU mezinárodní ochranu celkem přesně 96 100, z toho skoro 70 % v Německu.

Situace ve Středomoří


Evropská pohraniční a pobřežní stráž shromažďuje od vnitrostátních orgánů údaje o nezákonném překračování vnějších hranic Unie. V letech 2015 a 2016 zaznamenala více než 2,3 milionu nelegálních překročení hranic. V roce 2018 jich bylo nejméně za posledních pět let: 150 114,


To ovšem neznamená, že do EU nelegálně prošlo za poslední čtyři roky dva a půl milionů migrantů, protože jedna osoba může překročit hranice vícekrát. Přesto to ale vypovídá o velkém tlaku, kterému jsou členské státy vystaveny.


V roce 2018 bylo na hranicích EU zastaveno 471 155 osob, kterým byl znemožněn vstup.


Ke konci června 2019 se počet těch, kdo se od začátku letošního roku vydali na riskantní plavbu přes Středozemní moře, odhaduje na 24 000, asi 550 z nich se při tom utopilo.


V roce 2018 se do Evropy touto cestou dostalo 116 647 lidí. V roce 2015 to pro srovnání bylo více než milion migrantů přes Středozemí. Tomu odpovídá nižší počet mrtvých nebo pohřešovaných: v roce 2018 jich bylo 2 277 zatímco o rok předtím 3 139.

Nelegální přistěhovalci v EU


V roce 2015 bylo těch, kdo na území EU pobývali nelegálně, 2,2 milionů. V roce 2018 se tento počet snížil na něco málo přes 600 000. „Nelegálně se zdržovat“ může znamenat, že se daný člověk náležitě nepřihlásil daným úřadům nebo opustil členský stát, který byl zodpovědný za vyřizování jeho žádosti o azyl. Sám o sobě ale nelegální pobyt v EU nepředstavuje důvod, aby mohli být přistěhovalci vyhoštěni.


Veřejné mínění v Evropě


Skoro tři ze čtyř Evropanů (72%) si podle květnového průzkumu Eurobarometr přeje, aby EU pro zvládnutí situace dělala více. Řízení migrace je dlouhodobou prioritou EU a v poslední době bylo přijato několik opatření k zvládnutí krize a zlepšení azylového systému.


Migrace a rozpočet


Evropská unie v posledních letech výrazně navýšila prostředky pro zvládání migrace, azylu a integrace uprchlíků. Parlament požaduje další peníze v probíhajích jednáních o dlouhodobém rozpočtu, který bude platit po roce 2020.


Celosvětové srovnání


Podle údajů agentury OSN pro uprchlíky bylo v roce 2018 nuceno opouštět své domovy tolik lidí, že to průměrně vychází na 37 000 osob na den. Země hostící nejvíce uprchlíků jsou v sestupném pořadí Turecko, Pákistán, Uganda, Súdán a Německo. Jen 16 % uprchlíků nachází útočiště v rozvinutých zemích, většina z nich je v rozvojovém světě.