Skleníkové plyny: emise podle zemí a odvětví (infografika) 

 
 

Sdílet tuto stránku: 

Jak hodně jednotlivé země a hospodářská odvětví znečišťují ovzduší

Skleníkové plyny: kolik je čeho


Jak vyplývá ze zobrazení výše, největší zastoupení mezi zplodinami má CO2. Vzniká z mnoha běžných lidských činností. Další plyny, které se podílejí na skleníkovém efektu, jsou sice vypuštěny v mnohem menším množství, ale jejich efekt ve smyslu zadržování tepla je mnohem větší než u CO2. Jedná se například o oxid dusný nebo metan.


Snižování emisí - cíle a opatření EU - čtěte více

Skleníkové plyny podle odvětví


Podle páté hodnotící zprávy Mezivládního panelu o klimatických změnách IPCC je skoro jisté, že lidská činnost v posledních padesáti letech zapříčinila ohřívání planety. Děje se tak mimo jiné v důsledku spalování uhlí, plynu a nafty, zemědělské činnosti nebo kvůli odlesňování.


Která odvětví se na emisích skleníkových plynů podílela v EU (v roce 2015) nejvíc, ukazuje diagram výše.

Která země EU nejvíc znečišťuje skleníkovými plyny? 

Emise: Jak je na tom EU vůči zbytku světa?


Evropská unie je po Číně a USA třetím největším původcem znečištění skleníkovými plyny. Detailní srovnání vyplývá z infografiky ↑. Skleníkové plyny se ovšem nedrží jenom nad zeměmi, které je vypouštějí, znečištění má celosvětový dosah. Nekteré typy plynů navíc zůstávají v atmosféře i tisíce let.

Co jsou skleníkové plyny 
  • Greenhouse gases are gases in the atmosphere that act similarly to the glass in a greenhouse: it absorbs the sun’s energy and heat that is radiated from the Earth’s surface, trap it in the atmosphere and prevent it from escaping into space. 
  • This process is the main reason for greenhouse effect that keeps the Earth’s temperature warmer than it would otherwise be, allowing life on Earth to exist 
  • Many greenhouse gases occur naturally in the atmosphere, but human activity adds enormous amounts, boosting the greenhouse effect that is contributing to global warming