„Chceme posílit a chránit práva umělců,“ říká zpravodaj reformy autorských práv 

 
 

Sdílet tuto stránku: 

Parlament pracuje na aktualizaci pravidel ochrany autorských práv tak, aby odpovídala požadavkům online prostředí. Chce zajistit, že autoři obsahu budou náležitě odměňováni a chráněni.

Axel Voss, parlamentní zpravodaj a hlavní vyjednavač pro směrnici o autorských právech 

Průlom v jednáních mezi poslanci a členskými státy (Radou) nastal ve středu 13. února 2019, kde se dohodli na kompromisu úprav směrnice o autorském právu. Formálně ho ještě musí potvrdit jak Rada tak plénum EP.

Parlament se zasazoval o to, aby byli umělci a novináři spravedlivě odměňováni za svá díla a to i v digitálním světě. Kolem novely se strhla velká kontroverze. Znamená to snad, že už nebudeme moci vytvářet memy? Jaký dopad budou nová pravidla mít na svobodu internetového prostředí? O návrhu legislativy jsme hovořili s německým poslancem za lidovce Axelem Vossem, který za Parlamentu jako zpravodaj vede jednání.


Čí práva má tato legislativa chránit?


Chceme posílit a chránit práva všech, kdo něco vytvářejí - ať už jsou to spisovatelé, umělci, performeři, zpěváci, textaři nebo novináři. Všichni tito lidé jsou držiteli autorských práv. A všichni jsou ve velmi nevýhodném postavení - jejich díla využívají ohromné platformy, kterým z nich plynou velké zisky, zatímco samotní autoři z nich nedostávají patřičný podíl. Velké americké platformy vydělávají peníze, zatímco naši umělci skomírají. Proto musíme posílit práva tvůrců obsahu a převést zodpovědnost za copyright na online platformy.


Jsou ohroženy memy nebo podobné druhotné využití autorského obsahu?


Ne, vůbec nic jim nehrozí. I nadále se na ně budou vztahovat výjimky platné v národním zákonodárství jako dosud. Uživatelů internetu se tato reforma nijak nedotkne. Zodpovědnost ponesou pouze platformy.


Co je cílem článku 11 o ochraně tiskových publikací v souvislosti s digitálním užitím?


Dnes je to tak, že velké platformy používají obsah z tisku, vydělávají na tom, ale původní vydavatelé nezískávají žádný podíl. Článek 11 přiznává vydavatelům tisku právo požadovat odměnu, pokud platformy použijí jejich obsah. Tato ochrana se ale nemá vztahovat na hypertextové odkazy a soukromé kopie. Na ně se článek 11 nevztahuje a platformy jako třeba Wikipedie je budou moci nadále bezplatně používat.


Co se změní pro menší a nezávislé vydavatele a autory?


Budou si také moci nárokovat odměnu od platforem, které zveřejňují jejich obsah. Pro malé vydavatele to má důležitý význam, protože jejich pozice je ve srovnání s velkými weby velmi slabá.


Je ohrožená samotná podstata internetu?


Určitě ne, to by bylo absurdní. Nezmění se nic víc, než že online platformy budou nést odpovědnost za porušování autorských práv.