Zlepšení přístupnosti výrobků a služeb v EU 

Aktualizováno: 
 
Vytvořeno:   
 

Sdílet tuto stránku: 

Klíčové výrobky a služby by měly být dostupnější pro starší lidi a lidi se zdravotním postižením. Zajistit to má Evropský akt přístupnosti, který plénum schválilo 13. března.

Evropský akt přístupnosti (EAA) plénum schválilo 13. března. Cílem směrnice je udělat krok ke spravedlivější a inkluzivní Evropě a zlepšit každodenní život starších lidí a lidí s hendikepem.

Pomoc pro desítky milionů lidí

V EU žije více než 80 milionů lidí se zdravotním postižením a řada z nich zažívá těžkosti při každodenních činnostech, jako je používání chytrých telefonů, počítačů, e-knih, či mají ztížený přístup k automatům na lístky a bankomatům. Podle Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením (UNCRPD) by měla EU a její členské státy zajistit takovým lidem zpřístupnění výrobků a služeb.

Nová pravidla by měla pomoci lidem s hendikepem a starším lidem plně se zapojit do společnosti. Zároveň mají povzbudit firmy, aby v této oblasti podporovaly inovace.

Zákon o přístupnosti zavádí požadavky na přístupnost klíčových výrobků a služeb: 
  • Automaty na lístky 
  • Bankomaty a platební samoobslužné terminály 
  • Počítače a operační systémy 
  • Chytré telefony, tablety, televizní zařízení 
  • Přístup k audiovizuálním službám, e-knihám 
  • Elektronické obchody 
  • Některé prvky dopravních služeb 
  • Elektronická komunikace včetně čísla tísňového volání 112 

Například bankomaty budou povinně vybaveny zdířkami pro sluchátka, aby si prostřednictvím hlasových pokynů mohli peníze vybírat i nevidomí, a klávesnice budou disponovat hmatovým značením.

Příležitosti pro zákazníky i podniky

Díky přijetí unijních pravidel členské státy nebudou muset jednotlivě tvořit vlastní legislativu, která by mohla být rozdílná a fragmentovat tak společný trh. Současně by směrnice měla firmám usnadnit prodávat jejich produkty a služby všude na jednotném trhu.

Pro spotřebitele se rozšíří nabídka a sníží se náklady na přístupné výrobky a služby. Starší lidé a lidé se zdravotním postižením již nebudou tak závislí na pomoci druhých, což může mít v dlouhodobém horizontu příznivý dopad i na státní rozpočty.

Pro některé mikropodniky (firmy s méně než deseti zaměstnanci a ročním obratem nižším než dva miliony eur) by však mohly platit určité výjimky z nových pravidel. Nicméně i takové firmy by měly být motivovány k výrobě a poskytování služeb, které budou odpovídat požadavkům přístupnosti. S prováděním právních předpisů by jim měly pomáhat členské státy.

Stínovými zpravodaji návrhu byli ve výboru pro vnitřní trh dva čeští poslanci: sociální demokratka Olga Sehnalová a poslanec za komunisty Jiří Maštálka.


Další kroky

Konečnou podobu legislativy ještě musí formálně schválit ministři členských zemí. Členské země EU pak budou mít tři roky na zapracování nových pravidel do svých legislativ a šest na jejich aplikaci.