Společnost 

Produkty pro tuto kategorii 

Infografika zobrazující různou intenzitu zalesnění je v Evropě        

Společnost 
 

Udržet a pěstovat zdravé lesy je jedním ze způsobů, jak bojovat proti změnám klimatu. Poslanci chtějí přimět evropské země, aby se o to staraly. Souvislosti v infografice

Záběr do koruny listnatého stromu        

Společnost 
 

Tři ze čtyř Evropanů by si přáli, aby EU dělala víc pro ochranu životního prostředí. Shrnujeme, jak přispívá Parlament k boji se změnami klimatu, k ochraně přírody a biodiverzity.

infografická ilustrace rozdílů v důchodech        

Jakou strategii má EU nastavit, aby odstranila velké rozdíly v důchodech žen a mužů? Parlament o tom tento týden diskutuje a hlasuje. Více v rozhovoru se zpravodajkou návrhu.