Produkty pro tuto kategorii 

Syrské ženy s dětmi na nábřeží řeckého přístavu nastupují do minibusu; v pozadí lodní trajekt        

Poslanci apelují, aby státy plnily své závazky v relokaci uprchlíků  
Společnost 
 

Migrační krize Evropou otřásla od základů. Ačkoliv dnes už nevidíme denně v médiích dramatické záběry lidí riskujících své životy ve snaze nalézt útočiště, uprchlíci nezmizeli. Hlavní nápor nese Řecko a Itálie a jedním ze způsobů, jak jim odpomoci, je relokace žadatelů o azyl. Do září by se mělo z obou zemí přerozdělit 160 000 žadatelů do jiných států EU. Termín závazku se blíží a poslanci v dnešní debatě ostře kritizovali neochotu členských států jej splnit.

Videoreportáž o pronásledování homosexuálů v Čečensku        

Den proti homofobii: EP upozorňuje na pronásledování homosexuálů v Čečensku 
Společnost 
 

17. května si připomínáme mezinárodní den boje proti homofobii, transfobii a bifobii. V jeho předvečer probírali poslanci na plénu pronásledování homosexuálů v Čečensku. O kampani násilí a zastrašování vůči nim informovaly nezávislá ruská média a nevládní organizace. V návaznosti na rozpravu pléna přijme Parlament 18. května k této problematice usnesení.

Klikněte na infografiku, aby se spustila        

Mezinárodní den svobody tisku: Jak odhalit falešné zprávy 
Společnost 
 

Evropský parlament si každoročně připomíná mezinárodní den svobody tisku, který připadá na 3. května. Ve čtvrtek ráno budou při této příležitosti poslanci podvýboru pro lidská práva diskutovat o svobodě médií v Evropě i celosvětově a o výzvách, kterým dnes čelí seriózní žurnalistika. Falešné zprávy, propaganda a dezinformace se totiž často vydávají za novinařinu. Proto jsme připravili tahák, který vám pomůže rozeznat falešné zprávy od padělků a podfuků. Klikněte na infografiku nad článkem.

cyklista od doručovací služby ©AP Images/European Union-EP        

Komise na plénu představí Evropský pilíř sociálních práv 
Společnost 
 

Rovné příležitosti a přístup na pracovní trh; férové pracovní podmínky a adekvátní sociální ochrana: Toho má EU docílit zakotvením Evropského pilíře sociálních práv. Evropská komise dnes na plénu představí své návrhy, jak pilíř sociálních práv pojmout. Jedna z kontroverzí je o tom, jak zahrnout a regulovat nové typy pracovních smluv. Přinášíme odpovědi poslanců.

MEP_Borzan        

„Máme morální i politickou povinnost omezit plýtvání potravinami“: rozhovor 
Společnost 
 

V Evropské unii se ročně vyhodí 88 milionů tun jídla, což představuje asi 173 kilo na osobu. Plýtvání potravinami není jen etickým problémem, ale má velké ekonomické a ekologické dopady. V úterý 11. dubna schválil výbor pro životní prostředí zprávu poslankyně Biljany Borzan, v níž poslanci žádají EU a její členské státy, aby proti plýtvání jídlem zakročili. Se zpravodajkou jsme pořídili rozhovor o souvislostech a důvodech jejích návrhů.

Video: Poslanci navrhují nové zákony, aby se zabránilo dalším skandálům s automobilovými emisemi        

Závěry vyšetřování emisního skandálu doporučují přísnější dohled: Videoreportáž 
Společnost 
 

Většina států Evropské unie a také Evropská komise selhaly, když měly zakročit proti výrobcům aut podvádějícím emisní testy. To je jeden ze závěrů výboru, který vyšetřoval skandál s měřením emisí. Zpráva plynoucí z víc než roční práce byla schválena plénem v úterý 4. dubna a poslanci v ní formulují několik doporučení, jak zajistit, aby naše auta byla ekologická nejenom při měřených testech, ale i v reálném provozu.

Videoreportáž o ničivých dopadech využívání palmového oleje a opatřeních navrhovaných Parlamentem        

Parlament podpořil zprávu K. Konečné: chce omezit ničivou výrobu palmového oleje 
Společnost 
 

Palmový olej je levný a proto se začal využívat v potravinách, kosmetice a biopalivech. Podle české poslankyně Kateřiny Konečné to je ale zbytečné a navíc škodlivé. Proto ve zprávě z vlastní iniciativy žádá, aby do roku 2020 bylo postupně ukončeno používání biopaliv a rostlinných olejů, které mají za důsledek odlesňování, a aby byl zaveden jednotný systém certifikace palmového oleje v EU. Plénum její doporučení podpořilo v úterý 4. dubna.

Poslanci Elena Valenciano a Agustín Díaz de Mera        

Migraci je třeba řešit globálně 
Společnost 
 

V jiné zemi, než kde se narodili, žila v roce 2015 skoro čtvrt miliarda lidí. Někteří z nich se přistěhovali za prací a lepším žitím, ale jiní opustili své domovy nedobrovolně a v ohrožení: Víc než dvacet milionů lidí uprchlo před válkami nebo porušováním lidských práv. Migrační toky jsou globální a stejně tak by podle poslanců měla odpověď na ně mít globální záběr. Jak by se měla zahraniční politika EU vyrovnávat s migrací, vysvětlují dva poslanci, kteří připravili zprávu k tomuto tématu.

video od EuroparlTV        

Možnosti a výzvy elektronické demokracie v EU dnes večer tématem na plénu 
Společnost 
 

K internetu se v roce 2016 v EU připojilo alespoň jednou týdně 79% lidí. Surfování na webu se stalo nedílnou součástí našeho života. Jsme však kromě čtení zpráv a komentování na sociálních sítích připraveni se online také zapojovat do politického dění; volit nebo jinak komunikovat s politickými představiteli? A jak takové platformy zabezpečit proti hackerům? O příležitostech a rizicích, které s sebou přináší elektronická demokracie, bude dnes večer diskutovat parlamentní plénum.

Bezpečnost a dobré podmínky potravinového řetězce        

Poslanci chtějí celoevropsky posílit inspekce při výrobě potravin  
Společnost 
 

Výroba potravin, které se nám dostávají na talíř, má mnoho kroků a není proto vždy snadné uhlídat podvody s jejich kvalitou. Poslední velký skandál byl v Evropě před čtyřmi lety, kdy se na trhu objevily masové výrobky vydávané za hovězí, ač byly z větší části nebo úplně z koňského masa. Poslanci chtějí pro spotřebitele lepší bezpečnost a také zlepšit zdraví a životy zvířat. Ve středu hlasují o návrzích na plénu.