Antidumpingová pravidla EU: ochrana před nekalým obchodem 

 
 

Sdílet tuto stránku: 

Poslanci EP chtějí přísnější antidumpingová pravidla, aby lépe chránila evropský průmysl a pracovní místa před nespravedlivě levným dovozem. Souvislosti ve videoreportáži.

Prodávat výrobky za neobvykle nízké ceny - třeba i levněji, než za co se prodávají na domácím trhu - je jedna ze strategií zahraničních firem, jak získat přístup na trh Evropské unie. Poškozuje ale evropské výrobce.

„Dumpingové ceny“ mohou být výsledkem nedostatečné hospodářské soutěže v zemi vývozu, výrazného státního zásahu do výrobního procesu, nebo dokonce nedodržení mezinárodních norem v oblasti práce a životního prostředí.

EU se proti dumpingovým dovozům může bránit a to uložením antidumpingových cel.

 

Aktualizace pravidel antidumpingu

Výbor pro mezinárodní obchod hlasoval v úterý 20. června o aktualizaci pravidel, která regulují, kdy a jak mohou být opatření proti dumpingu uložena. Nové nastavení má lépe odrážet realitu mezinárodního obchodu, včetně pravidel WTO pro obchod mezi Čínou a zbytkem světa. Následně se rozjela jednání mezi poslanci a členskými státy (Radou), kteří se 3. října dohodli na jednotné pozici. Tu schválilo 15. listopadu plénum.

„Není to protekcionismus, ale nástroj, který ve své podstatě bere v úvahu jak potřebu hospodářské soutěže na volném trhu, tak zároveň spravedlivějších podmínek,“ uvedl zpravodaj, italský lidovec Salvatore Cicu.

Obchodní vztahy s Čínou

 

Čína je druhým největším obchodním partnerem EU po Spojených státech a EU je největším obchodním partnerem Číny.

Evropská unie má v současné době více než 40 antidumpingových a antisubvenčních opatření na různé výrobky z oceli, přičemž nejvíce z nich se týká právě dovozu z Číny.