Přímý přístup k hlavnímu vyhledávání (klikněte na „ENTER“)
Přístup k obsahu stránky (stiskněte Enter)
Přímý přístup na seznam dalších stránek (klikněte na „ENTER“)

Poslanci chtějí po Komisi návrhy na zlepšení bezpečnosti biometrických dokladů

Další tiskové zprávy Článek - Občanská práva19-04-2012 - 15:14
 
Odebírání biometrických údajů - otisků prstů ©BELGA/KEYSTONE/A.Balzarini   Poslanci mají pochybnosti o bezpečnosti biometrických pasů a chtějí po Komisi návrhy řešení ©BELGA/KEYSTONE/A.Balzarini

Biometrické cestovní pasy obsahující osobní údaje, jako třeba otisky prstů, měly přispět k zabránění podvodům a falšování dokladů. Navzdory tomu po Evropě stále koluje velké množství padělaných dokladů. Ve čtvrtek odpoledne se budou poslanci Evropského parlamentu ptát Evropské komise na to, jak hodlá bezpečnost biometrických pasů zvýšit.


Biometrické pasy byly v Evropské unii zavedeny v roce 2004. Účelem jejich zavedení bylo mj. podpořit boj proti podvodům. Cestovní doklady vydané členskými státy musí obsahovat datový nosič s biometrickými údaji, jako jsou otisky prstů nebo digitální mapa tváře.


Otázku podvodů však tyto nové doklady zatím nevyřešily. Vzhledem k množství případů podvodů, které hlásí různé členské země, chtějí poslanci vědět, jestli Komise zvažuje opětovní přehodnocení pravidel pro vydávání biometrických pasů.


Případy falšování


Francouzská média zveřejnila podezření, že mezi půl milionem až milionem z celkového počtu 6,5 milionu biometrických pasů kolujících ve Francii mohlo být vydáno na základě zfalšovaných dokumentů.


V Nizozemsku zase místní úřady v Roermondu odhalily, že 21 % z 448 zkoumaných pasů obsahuje neověřitelné a tedy nepoužitelné otisky prstů.


Rizika identifikovaná Evropským parlamentem


Při revizi biometrického systému v roce 2008 Evropský parlament identifikoval následující slabiny systému:


  • spolehlivost a použitelnost otisků prstů u dětí a starších osob

  • důvěryhodnost sběru biometrických údajů

  • nedostatky identifikačních systémů a míra chyb v jednotlivých členských státech

  • nedostatek zkušeností s používáním těchto nových technologií

  • nedostatky v jednotlivých krocích procesu vydávání cestovního pasu, např. při předkládání dokladů při žádosti o vydání pasu, sběru biometrických údajů  a hraničních kontrolách.


Evropský parlament proto v roce 2008 navrhl další tříletou revizní doložku, aby Komisi umožnil uskutečnit potřebné studie v každé z uvedených oblastí. Závěry těchto studií už by měla mít Komise k dispozici.   


Sledujte otázky Komisi v přímém přenosu ve čtvrtek 19. dubna od 16:00 hodin.

Odkaz : 20120413STO42897