Přímý přístup k hlavnímu vyhledávání (klikněte na „ENTER“)
Přístup k obsahu stránky (stiskněte Enter)
Přímý přístup na seznam dalších stránek (klikněte na „ENTER“)

Plenární zasedání Evropského parlamentu 21.-24. května ve Štrasburku

Evropský parlament před summitem EU: "chytrá" fiskální konsolidace je klíčem k silnějšímu růstu

 
Corien Wortmann-Kool, Hannes Swoboda, Guy Verhofstadt, Rebecca Harms, Martin Callanan, Nigel Farage, Gabriele Zimmer, Nicolai Wammen, Olli Rehn   Názory na řešení hospodářské a finanční krize se v Parlamentu i nadále liší
Potřeba kombinovat současná úsporná opatření s opatřeními zaměřenými na růst bez toho, aby se zapomnělo na naléhavou potřebu fiskální konsolidace. To byla hlavní myšlenka většiny řečníků v úterní plenární debatě Evropského parlamentu, den před neformálním summitem EU, který byl věnován investicím, růstu a zaměstnanosti. Většina řečníků se také věnovala situaci Řecka, jeho kořenům a možné budoucnosti.

Nicolai Wammen, zastupující dánské předsednictví v Radě, se věnoval problému, jestli upřednostňovat růst, nebo úsporná opatření. "Rád bych, aby bylo naprosto jasné, že tohle je klamné dělení," zdůraznil, protože podle něj neexistuje růst bez ekonomické a tedy fiskální stability. Na druhou stranu, růst sám o sobě pomůže dále stabilizovat veřejné finance. To znamená, že jsou potřeba reformy, jako je úplné zavedení jednotného trhu a  "inteligentní" fiskální konsolidace v jednotlivých zemích, které ponechávají prostor pro růst. Zdůraznil však, že nadcházející summit je neformální, a jako takový je jen odrazovým můstkem k oficiálnímu červnovému summitu EU, kde se teprve budou přijímat rozhodnutí.


Evropskou komisi zastupoval v debatě její místopředseda Olli Rehn. "Opět jsme se octli ve zlomovém bodě ve vývoji dluhové krize," a také členské státy jsou teď připraveny jednat, řekl. Za podstatné označil zdraví veřejných financí a vyzval k hlubší hospodářské unii. Udržitelný růst podle něj není možný bez udržitelného dluhu, protože "každé euro vynaložené na financování dluhu znamená o euro méně na investice." Evropská komise chce, aby Řecko zůstalo členem Evropské unie a eurozóny, protože "alternativa by byla mnohem horší", uzavřel.
 
Poslankyně Corien Wortmann-Kool, zastupující skupinu Evropské lidové strany, přítomné varovala, že růst nemůže být prosazován na úkor fiskální konsolidace: "Náš ekonomický růst by měl být postaven na pevných základech a je čas zabývat se našimi deficity. Musíme obnovit naši konkurenceschopnost, náš vývoz, zaměřit se na řešení nezaměstnanosti mládeže a zajištění lepší harmonizace našich právních předpisů. Měla by se také snížit byrokratická zátěž a zvýšit investice do výzkumu a vývoje, a to prostřednictvím Evropské investiční banky a projektových dluhopisů," nastínila Wortmann-Kool představu své skupiny.


Evropskou jednotu a solidaritu s Itálií po tamním útoku na školu a zemětřesení z minulého týdne připomněl a ocenil předseda skupiny Progresivní aliance socialistů a demokratů Hannes Swoboda. "To je něco, co bych rád viděl i v případě nezaměstnanosti, katastrofy způsobené člověkem, kterou lze napravit prostřednictvím podpory investic," řekl Swoboda. Zdůraznil dále, že Řekové se musí sami rozhodnout, zda chtějí zůstat v eurozóně, dodal ale, že pokud v Aténách vznikne reformě smýšlející vláda, se kterou půjde jednat, pak lze diskutovat i o opatřeních ke zlepšení sociální situace v zemi.


Nejde o krizi Řecka nebo dalších zemí, nejde ani o krizi hospodářskou, je to krize politická, zopakoval předseda skupiny Aliance liberálů a demokratů pro Evropu Guy Verhofstadt. Vedoucí představitelé EU podle něj nejsou schopni přijmout správná rozhodnutí ve správnou chvíli. Řešením je podle Verhofstadta hospodářská a fiskální unie, mutualizace dluhu společně s vytvořením odkupního fondu,  který by pomohl snížit úrokové sazby. Potřeba je i smlouva o růstu, obsahující projektové dluhopisy, a větší role Evropské investiční banky při oživení ekonomiky.


Řecký případ ukazuje, že úsporný program prosazovaný Evropskou unií a Mezinárodním měnovým fondem nefunguje, je propadákem, který přivedl zemi do sestupné spirály, hrozící stáhnout s sebou další členské země a možná i celou Unii, řekla spolupředsedkyně skupiny Zelených / Evropské svobodné aliance Rebecca Harms. Řecko podle ní potřebuje více času k obnovení rovnováhy svého rozpočtu. Nejlepším řešením pro Řecko i celou Evropskou unii je jeho setrvání v eurozóně, myslí si Harms.


"EU toho musí dělat méně ale lépe," tvrdil předseda skupiny Evropských konzervativců a reformistů Martin Callanan. Jeho řešení? "Měli bychom realizovat plány zaměřené na volný trh, deregulaci a konkurenceschopnost."


Na euro zaútočil spolupředseda skupiny Evropy svobody a demokracie Nigel Farage. "Euro mělo vytvářet růst a pracovní místa, ale místo toho je aktivně ničí," řekl. Současné návrhy EU jsou podle něj "ekonomickou sebevraždou pro celý kontinent". Pokud podle Farage Řecko opustí eurozónu, projde si několika obtížnými týdny, ale potom začne hledat inovace, aby našlo alternativy k drahým dovozům. "Řecko bez eura může být inspirací pro Španělsko, Portugalsko a další země," myslí si Farage.


Podle předsedkyně skupiny Spojené evropské levice / severské zelené levice Gabriele Zimmer řecké hospodářství trpí kvůli úsporným opatřením. Zimmer upozornila, že úsporná opatření ale nepovedou k udržitelnému inkluzivnímu rozvoji. "Musíme bojovat proti chudobě a vyčerpání přírodních zdrojů," uvedla na závěr.