Přímý přístup k hlavnímu vyhledávání (klikněte na „ENTER“)
Přístup k obsahu stránky (stiskněte Enter)
Přímý přístup na seznam dalších stránek (klikněte na „ENTER“)

Pomohou chytré tachografy zvýšit bezpečnost na silnicích?

Další tiskové zprávy Článek - Doprava30-05-2012 - 18:08
 

Zabránit podvodům a omezit byrokracii - to jsou hlavní cíle navrhovaných změn pravidel pro tachografy v silniční dopravě, o kterých bude ve čtvrtek hlasovat Dopravní výbor. Hlasování ukáže názor Parlamentu na zavedení "chytrých tachografů". Ty umožní například sledovat prostřednictvím nových technologií, jako jsou satelitní navigace a dálková komunikace, jak dlouho seděl řidič kamionu za volantem.


Návrh Komise


Pokud budou nová pravidla schválena, technická vylepšení by měla být zavedena do roku 2017. Co Komise navrhla a jaké očekává výsledky?


  • integrované satelitní určování polohy umožní zmenšit objem manuálního vkládání údajů

  • možnost dálkových kontrol umožní snížení počtu silničních kontrol

  • tachografy budou vybaveny harmonizovanými rozhraními, která umožní využití zaznamenaných údajů jinými chytrými aplikacemi dopravních systémů, jako je třeba eCall

  • řidičské průkazy by mohly být sloučeny s "kartami řidičů", což jsou elektronické osobní karty používané v tachografech ve všech nákladních vozech vyrobených po květnu 2006, tak aby si je řidiči mezi sebou nemohli předávat


Návrh také předpokládá přísnější kontroly nad instalací a kalibrací tachografů a znemožňuje dopravním firmám instalovat tachografy do svých vlastních vozidel.


Cílem návrhu Komise je ztížit možné podvody s tachografy, a zároveň snížit administrativní zátěž pro dopravní společnosti.


Požadavky Parlamentu


Parlamentní zpravodajka, rumunská sociální demokratka Silvia–Adriana Ţicău je s návrhem Komise v podstatě spokojena, ale navrhuje několik dalších opatření. EU by měla například:


  • podporovat vývoj aplikace, která by řidičům poskytla interpretaci zaznamenaných údajů a ulehčila jim tak dodržování pravidel týkajících se doby jízdy a zastávek na odpočinek

  • zvýšit ochranu osobních údajů řidičů, které jsou uloženy v systému

  • zavést povinnost schvalovat typ programového vybavení, které používají kontrolní pracovníci k interpretaci údajů tachografu, a zavést jednotné školení a zkoušky pro kontrolní pracovníky.

  • stanovit závaznou klasifikaci velmi závažných porušení nařízení o tachografech a větší harmonizaci sankcí


Tachografy v EU


Evropská unie stanovila pro zlepšení bezpečnosti v silničním provozu, pracovních podmínek řidičů a pro zajištění spravedlivé soutěže v Evropské unii řadu pravidel, týkajících se doby, po kterou mohou řidiči z povolání řídit, a doby na odpočinek. V současné době se po unijních silnicích pohybuje kolem šesti milionů nákladních vozidel a autobusů vybavených tachografy, které zaznamenávají ujetou vzdálenost a činnost řidiče (dobu jízdy, dobu odpočinku, pracovní pohotovost, další činnost).


V současnosti se používají dva typy tachografů. Od roku 1985 se používá analogový tachograf, který se stále využívá ve vozidlech registrovaných do 1. května 2006. Ten činnost řidiče zapisuje na papírový kotouč, tzv. „záznamový list“. Digitální tachograf je povinný ve všech vozidlech registrovaných po 1. květnu 2006. Po zašifrování jsou činnosti řidiče zaznamenávány a údaje ukládány v záznamovém zařízení a na osobní „inteligentní kartě řidiče“.


Podle údajů Evropské komise z roku 2009 porušovalo 9 % všech kontrolovaných vozidel v EU pravidla v sociální oblasti, z toho u čtvrtiny došlo k manipulaci s tachografem.

Odkaz : 20120525STO45813