Přímý přístup k hlavnímu vyhledávání (klikněte na „ENTER“)
Přístup k obsahu stránky (stiskněte Enter)
Přímý přístup na seznam dalších stránek (klikněte na „ENTER“)

Plenární zasedání Evropského parlamentu 2.-5. července 2012 ve Štrasburku

Rozpočet 2013: poslanci vyzývají vlády, aby jednaly zodpovědně

 
Hrst bankovek   Členské státy by se měly zdržet "umělých škrtů" v rozpočtu EU na rok 2013, říkají poslanci ©Belga/DPA
Členské státy by se měly zdržet "umělých škrtů" v rozpočtu EU na rok 2013 a zbytečného blokování jednání kvůli neshodám ohledně metodiky výpočtů. Poslanci tak uvedli ve středu. V mandátu svým zástupcům pro jednání s členskými státy, která začnou 9. července poslanci také zdůrazňují, že rozpočet musí podporovat růst a zaměstnanost. Žádají také, aby měl Evropský parlament jediné sídlo.

"Toto hlasování přichází v klíčový moment pro dnešní Evropu. Věřím, že po summitu Evropské rady z 28. a 29. června, na kterém se hlavy států a vlád dohodly na Paktu pro růst a zaměstnanost, musíme po členských státech požadovat, aby se těmito závěry řídily a investovaly potřebné prostředky do překonání krize."


Poslanci přijali usnesení poměrem hlasů 540 (pro): 93 (proti): 52 (zdrželo se hlasování).


Jednání o rozpočtu v posledních letech dominovaly spory o způsob výpočtu výše plateb v rozpočtu. Parlament proto před novým kolem jednání vyzývá členské státy, které mají pochybnosti o odhadech Komise, aby tyto vyjasnily co nejdříve. Cílem je zabránit tomu, aby se staly překážkou pro dosažení dohody, jak tomu bylo minulý rok.


Poslanci vyjádřili politování nad neochotou dánského předsednictví účastnit se politické schůzky, jejímž cílem mělo být nalézt společné porozumění ohledně plateb. Zdůrazňují také, že prostředky na platby navrhované Evropskou komisí vycházejí z odhadů, které provedly samy členské státy a vyzývají Komisi, aby u členských států ověřila, že jejich odhadované požadavky na zvýšení plateb jsou přesné a realistické. 


Parlament svůj vyjednávací tým, který povede Giovanni La Via (EPP, IT), pověřuje, aby chránil rozpočtové prostředky vyčleněné pro růst a zaměstnanost a další oblasti, v nichž může rozpočet EU vytvořit přidanou hodnotu. Zároveň však uznává, že rozpočet by mohl být snížen v oblastech, ve kterých dochází k bezdůvodným prodlevám či nízké míře čerpání.

Dle poslanců by EU v kontextu probíhajících úsporných opatření měla prokázat zodpovědnost a přijmout okamžitá, konkrétní opatření vedoucí ke zřízení jediného sídla Parlamentu.


Návrh rozpočtu na rok 2013 činí 151 miliard EUR v prostředcích na závazky (tj. +2 % oproti rozpočtu na rok 2012) a 138 miliard EUR v prostředcích na platby (tj. +6,8 % oproti rozpočtu na rok 2012). Nárůst v platbách je poměrně vysoký, nejen proto, že v minulých letech byly úrovně plateb drženy na uměle nízké úrovni, což znamenalo, že placení účtů muselo být odkládáno do dalších let, ale také proto, že výdaje za víceleté programy nabírají v posledním roce stávajícího dlouhodobého rozpočtového rámce plné obrátky.


Závazky a platby


Pro každou rozpočtovou položku existují dva různé typy prostředků: závazky a platby. Závazky se vztahují k částkám, které určují kolik se EU může v daném roce zavázat utratit (např. na jaké částky může podepsat smlouvy či zahájit výběrové řízení). Výše plateb upravuje skutečné platby za daný rok.


Další postup


Třístranná jednání o rozpočtu (mezi Komisí, Radou a Parlamentem) začnou 9. července a budou následována prvním hlasováním v Radě, které se očekává 26. července. Poslanci budou ve výboru hlasovat začátkem října a v plénu 23. října. Nedojde-li k dohodě v prvním čtení, proběhnou mezi Radou a Parlamentem mezi 24. říjnem a  13. listopadem dohodovací jednání, s cílem schválit konečný rozpočet v průběhu plenárního zasedání, které se bude konat 19. – 22. listopadu.Postup: Nelegislativní usnesení uvozující rozpočtový proces