Přímý přístup k hlavnímu vyhledávání (klikněte na „ENTER“)
Přístup k obsahu stránky (stiskněte Enter)
Přímý přístup na seznam dalších stránek (klikněte na „ENTER“)

Poslanci si berou pod drobnohled práva cestujících

Další tiskové zprávy Článek - Občanská práva / Doprava18-10-2012 - 13:52
 

Miliony Evropanů každoročně cestují po EU i mimo ni, a mnoho z nich si k dopravě vybírá letadla, vlaky, autobusy nebo lodě. A jako cestující v hromadných dopravních prostředcích mají svá práva. Jenže o nich často moc nevědí, a dopravci se někdy nehrnou do toho, aby je dodržovali. 23. října budou poslanci Evropského parlamentu hlasovat o posílení práv cestujících a zejména o požadavku, aby dopravci cestující o jejich právech informovali.


"Cestující by při objednávání zájezdu nebo cesty měli být lépe informováni o svých právech. Nákup letenek online by měl být transparentnější. Je potřeba zlepšit i informovanost v průběhu cesty," říká lucemburský lidovec Georges Bach, autor zprávy o právech cestujících.


Bach doporučuje, aby dopravní společnosti a provozovatelé terminálů v odjezdových a informačních halách zřídily informační střediska, která by cestující informovala a poradila jim  v případě dopravních problémů a při ztrátě nebo zpoždění zavazadel. Navrhuje i jednotný formulář pro podávání stížností, které musí být zpracovány v určeném časovém limitu.


Hlavní problémy: zpoždění, zmeškání přípoje, zrušení spoje


S jakými problémy se lidé cestující letadlem nebo vlakem setkávají nejčastěji? Podle neformálního průzkumu, který Georges Bach uskutečnil přímo v Evropském parlamentu, je zhruba polovina problémů způsobená zpožděními, zmeškáním přípoje a zrušením spoje.


Další problémy byly spojené s nedostatečnými informacemi, manipulací se zavazadly, neposkytnutím asistence lidem s omezenou pohyblivostí, nejasnou cenovou politikou online. Téměř čtvrtina z těch cestujících v letecké dopravě, kteří si stěžovali, nedostala žádnou odpověď. V železniční dopravě zůstalo bez odpovědi 15 % stížností.


Ucelenější systém práv cestujících


Práva cestujících jsou stanovena v několika různých právních předpisech EU. Rozsah pomoci cestujícím uvízlým na začátku nebo v průběhu cesty, práva na náhrady, definice zpoždění a možné výjimky se liší podle způsobu přepravy.


V loňském roce Komise zveřejnila dokument, který má pomoci přepravcům a vnitrostátním orgánům uplatňovat a prosazovat pravidla EU ucelenějším způsobem ve všech druzích dopravy.


"Potřebujeme jedno průřezové nařízení o právech cestujících. To by měl být náš střednědobý cíl, v průběhu příštích 5-10 let. V současnosti totiž máme rozdílné zkušenosti a některá pravidla ještě nevstoupila v platnost," vysvětlil Bach. Nová pravidla pro cestující v lodí dopravě vstoupí v platnost v prosinci 2012, pravidla pro cestující v autobusové dopravě v březnu 2013.


Další kroky


Komise připravuje revizi práv cestujících v letecké dopravě, a výsledek plánuje předložit koncem roku 2012 nebo začátkem roku 2013.

Odkaz : 20120706STO48459
 
 
   
Základní práva cestujících
 

ve všech druzích dopravy

 
 

- zákaz diskriminace v přístupu k dopravě

 
 

- bezplatná pomoc zdravotně postiženým cestujícím

 
 

- náhrada, přesměrování nebo změnu rezervace v případě zpoždění nebo zrušení spoje nebo při odepření nástupu na palubu

 
 

- správné a včasné informace o prodejních cenách, právech a okolnostech cesty

 
 

- rychlý a dostupný systém řešení stížností

 
 

- odškodnění v případě smrti, úrazu, poškození zavazadel; také v některých případech zpoždění nebo zrušení spoje

 
 

- pomoc (od občerstvení po ubytování) při čekání na opožděný spoj nebo při přesměrování