Přímý přístup k hlavnímu vyhledávání (klikněte na „ENTER“)
Přístup k obsahu stránky (stiskněte Enter)
Přímý přístup na seznam dalších stránek (klikněte na „ENTER“)

Volby do EP 2014: rozdělení poslaneckých křesel mezi 28 členských států

Plenární zasedání Tisková zpráva - Ústavní záležitosti12-06-2013 - 14:21
 
© European Union 2012 - European Parliament   © European Union 2012 - European Parliament

Ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2014 ztratí 12 členských států po jednom křesle. Žádný členský stát zároveň nezíská nové křeslo. Vyplývá to z návrhu rozhodnutí, který ve středu schválil Parlament. Úpravy počtu křesel jsou nutné kvůli stropu 751 křesel, stanoveného Lisabonskou smlouvou, a kvůli přistoupení Chorvatska.
Návrh rozhodnutí Evropské rady, který Parlament schválil poměrem hlasů 574 (pro): 71 (proti): 39 (zdrželo se hlasování), nemění rozdělení křesel mezi členské státy oproti návrhu poslanců z 13. března 2013. Text musí poté, co mu Parlament vyjádřil souhlas, ještě formálně jednomyslně schválit hlavy států a vlád na summitu konaném 27. a 28. června.


Dvanáct členských států přijde při příštích volbách do Evropského parlamentu o jeden poslanecký mandát. Jedná se o Rakousko, Belgii, Bulharsko, Chorvatsko, Českou republiku, Řecko, Maďarsko, Irsko, Lotyšsko, Litvu, Portugalsko a Rumunsko. O další tři křesla přijde Německo, jehož podíl musí být v souladu s maximem stanoveným Lisabonskou smlouvou být snížen z 99 na 96 křesel. (viz tabulka níže)


Toto řešení by mělo zamezit "traumatizujícímu přerozdělování křesel, které by znamenalo velké ztráty pro střední a malé členské státy a vysoký nárůst křesel pro velké státy." Jedná se také o "nejméně nedokonalé z možných řešení," uvedli zpravodajové Rafał Trzaskowski (ELS, PL) a Roberto Gualtieri (S&D, IT).


Výhled do roku 2019


Nové rozdělení křesel by mělo být revidováno s dostatečným předstihem před volbami v roce 2019. Revize by měla proběhnout na základě návrhu Evropského parlamentu, který by měl být představen do konce roku 2016, uvádí se v textu, aby bylo rozdělení křesel prováděno "objektivním, spravedlivým, dlouhodobě udržitelným a transparentním způsobem." Rozdělení by mělo respektovat zásadu sestupné poměrnosti, podle které poslanci z větších členských států zastupují více občanů než poslanci z menších států. Přihlédnuto by také mělo být k případné změně počtu členských států a k demografickému vývoji jejich obyvatelstva. Rozdělení by také mělo respektovat systém institucionální rovnováhy.
Tabulka


Členské státy Stávající počet křesel Navrhovaný počet křesel Rozdíl
Německo 99* 96 -3
Francie 74 74 =
Spojené království 73 73 =
Itálie 73 73 =
Španělsko 54 54 =
Polsko 51 51 =
Rumunsko 33 32 -1
Nizozemí 26 26 =
Řecko 22 21 -1
Belgie 22 21 -1
Portugalsko 22 21 -1
Česká republika 22 21 -1
Maďarsko 22 21 -1
Švédsko 20 20 =
Rakousko 19 18 -1
Bulharsko 18 17 -1
Dánsko 13 13 =
Slovensko 13 13 =
Finsko 13 13 =
Irsko 12 11 -1
Chorvatsko 12 11 -1
Litva 12 11 -1
Slovinsko 8 8 =
Lotyšsko 9 8 -1
Estonsko 6 6 =
Kypr 6 6 =
Lucemursko 6 6 =
Malta 6 6 =
CELKEM 766 751 15

* Tři křesla navíc pro Německo byly součástí přechodného opatření, jehož platnost vyprší na konci stávajícího volebního období.Postup: Souhlas

Odkaz : 20130610IPR11414
 
 
Kontakty