Přímý přístup k hlavnímu vyhledávání (klikněte na „ENTER“)
Přístup k obsahu stránky (stiskněte Enter)
Přímý přístup na seznam dalších stránek (klikněte na „ENTER“)

Migrace: Parlament vyzývá k přijetí okamžitých opatření na záchranu životů

Plenární zasedání Tisková zpráva - Přistěhovalectví29-04-2015 - 15:16
 
Poslanci žádají, aby byl mandát operace Triton rozšířen o pátrací a záchranné akce.   Poslanci žádají, aby byl mandát operace Triton rozšířen o pátrací a záchranné akce.©BELGA/dpa/Italian Navy

EU by měla udělat vše, co je v jejích silách, aby zabránila dalším ztrátám na životech na moři. V dnes schváleném usnesení poslanci žádají o rozšíření mandátu operace Triton ve Středozemí, který by měl zahrnovat pátrací a záchranné akce na úrovni EU. Poslanci rovněž vyzývají k zavedení závazných kvót k rozdělování žadatelů o azyl mezi všechny členské státy, navýšení příspěvků do programů přesídlování, posílení spolupráce s třetími zeměmi a přijetí přísnějších opatření vůči obchodníkům s lidmi.


Parlament vyzývá EU a její členské státy, aby udělily operaci Triton jasný mandát, "tak aby došlo k rozšíření oblasti její činnosti a aby tento mandát zahrnoval pátrací a záchranné akce na úrovni EU." (operace Triton je koordinována agenturou na ochranu vnějších hranic Frontex a v současnosti působí pouze v pásmu 30 námořních mil od italského pobřeží)


EU a její členské státy by měly zajistit "účinné plnění povinností v oblasti vyhledávání a záchrany osob", uvádí se v usnesení, které bylo schváleno poměrem hlasů 449 (pro): 130 (proti): 93 (zdrželo se hlasování).


Parlament v něm také požaduje "robustní a trvalou evropskou humanitární záchrannou operaci, která – podobně jako Mare Nostrum – bude působit na volném moři a na niž by všechny členské státy přispívaly finančně i dodávkami zařízení a prostředků". EU by takovou operaci dle poslanců měla spolufinancovat.


Členské státy EU by měly i nadále prokazovat solidaritu a zavázat se zvýšit svůj příspěvek do rozpočtu agentury Frontex a úřadu EASO, dodali poslanci. Parlament se zároveň zavázal, že poskytne těmto agenturám prostřednictvím rozpočtu EU a jeho příslušných fondů lidské zdroje i vybavení, které potřebují k plnění svých povinností.


Posílení solidarity a sdílení odpovědnosti mezi členskými státy EU


Parlament s politováním konstatuje, že Evropská rada na svém zasedání dne 23. dubna neprokázala dostatek vůle k vytvoření důvěryhodného celounijního závazného mechanismu solidarity. Dle poslanců by na poslední tragédie ve Středozemí měla EU reagovat "solidárně a při spravedlivém rozdělení odpovědnosti" následovně:


  • Evropská komise by měla zavést "závazné kvóty" k rozdělování žadatelů o azyl mezi všechny členské státy EU,

  • Členské státy by měly plně využít stávajících možností vydávat na svých velvyslanectvích a konzulárních zastoupeních humanitární víza a vážně se zabývat možností okamžitého uplatňování směrnice o dočasné ochraně z roku 2001 nebo čl. 78 odst. 3 SFEU, v nichž je stanoven mechanismus solidarity v případě hromadného nebo náhlého přílivu vysídlených osob,

  • Členské státy EU by měly více přispívat do stávajících programů přesídlování,

  • Členské státy by měly rychle a v plném rozsahu zapracovat do svých právních předpisů společný evropský azylový systém (CEAS) a účinně jej uplatňovat.

Spolupráce se třetími zeměmi a boj proti pašerákům


Usnesení vyzývá k užší koordinaci politiky EU a členských států při řešení základních příčin migrace a k prohloubení spolupráce EU s partnerskými zeměmi na Blízkém východě a v Africe.


Požaduje rovněž stanovení co nejvyšších trestních sankcí za obchodování s lidmi a převaděčství a členské státy a unijní agentury vyzývá k úzké spolupráci při zjišťování a vyhledávání způsobu financování zločineckých sítí a způsobu, kterým fungují, s cílem zabránit jim ve vydělávání na tom, že ohrožují životy migrantů.

 

 

Souvislosti pro editory

 

Záměrem tohoto usnesení je reagovat na nedávné tragické události ve Středomoří a na závěry ze zasedání Evropské rady ze dne 23. dubna 2015 a navrhnout soubor naléhavých opatření, která mají být bezodkladně přijata. Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci, který je věcně příslušným výborem pro tuto problematiku, právě pracuje na zprávě, v níž bude zachycena střednědobá a dlouhodobá orientace politiky Parlamentu v otázkách migrace.


 

Postup: nelegislativní usnesení

Odkaz : 20150424IPR45723
Aktualizováno: ( 29-04-2015 - 18:16)
 
 
Kontakty
 
 
 
 
   
1 500
Podle Mezinárodní organizace pro migraci zahynulo od počátku roku 2015 ve Středozemním moři více než 1 500 osob.
(Přečtěte si více)
Triton
 

Společná operace koordinovaná agenturou Frontex, v plném rozsahu funguje od 1. listopadu 2014

 
 

Společná operace koordinovaná agenturou Frontex, v plném rozsahu funguje od 1. listopadu 2014

 
 

Působí pouze v pásmu 30 námořních mil od italských břehů, tj. nikoli v oblastech, kde dochází k utopení osob

 
 

Původní rozpočet: 2,9 milionu eur / měsíc - Mare Nostrum měla přitom rozpočet 9 milionů eur / měsíc

 
 

Evropská rada se dne 23. dubna zavázala navýšit finanční a materiální zdroje operace Triton, nerozšířila ale její operační činnost.

 
 
EuroparlTV
 

Kontrola hranic: Triton - očekávání a realita

 
EuroparlTV
 

Animovaná infografika: Přistěhovalectví v Evropě