Přímý přístup k hlavnímu vyhledávání (klikněte na „ENTER“)
Přístup k obsahu stránky (stiskněte Enter)
Přímý přístup na seznam dalších stránek (klikněte na „ENTER“)

Evropský parlament schválil dlouhodobý rozpočet EU (VFR) pro období 2014 - 2020

Plenární zasedání Tisková zpráva - Rozpočet19-11-2013 - 12:41
 
Investice příštího dlouhodobého rozpočtu EU kladou důraz na zaměstnanost, malé podniky, výzkum a vzdělávání   Investice příštího dlouhodobého rozpočtu EU kladou důraz na zaměstnanost, malé podniky, výzkum a vzdělávání - © BELGA/EASYFOTOS/CHROMORANGE/K.NI

Po měsících složitých jednání podpořil Evropský parlament v úterý dlouhodobý rozpočet EU pro období 2014 - 2020. Všechny podmínky, které Parlament stanovil ve svém červencovém usnesení, které následovalo politické dohodě na nejvyšší úrovni mezi Parlamentem, irským předsednictvím a Komisí, byly splněny. Celkový rozpočet na příštích sedm let činí 960 miliard EUR v závazcích a 908 v platbách (v cenách roku 2011).


Platební schodky vyřešeny


Zaprvé Parlament žádal, aby byly co nejdříve vyřešeny schodky v platbách, které v posledních letech téměř znemožňovaly Evropské komisi plnit své právní a finanční povinnosti. Cílem Parlamentu bylo zabránit tomu, aby rok 2014 začínal v červených číslech. Členské státy souhlasily přidat v roce 2013 dodatečných 3,9 miliard EUR.


Právní základy pro všechny programy EU


Zadruhé Parlament trval na tom, aby byly postupem spolurozhodování mezi Radou a Parlamentem dokončeny právní základy všech programů EU. Nyní se tak stalo a o velkém množství unijních programů hlasuje Parlament během stávajícího plenárního zasedání.


Skupina na vysoké úrovni pro vlastní zdroje

Zatřetí Parlament trval na vytvoření pracovní skupiny na vysoké úrovni pro "vlastní zdroje", která by měla navrhnout reformu financování rozpočtu EU. Současný systém, který obsahuje řadu výjimek, rabatů, různých zdrojů financování a je závislý na národních příspěvcích, se stal nevysvětlitelným. Členské státy souhlasily s vytvořením této skupiny, která by měla brzy začít pracovat.


Co nejlépe využít každé euro

V dohodě z června 2013 se již Parlamentu podařilo zajistit podporu pro jeho hlavní priority, obsažené v mandátu pro jednání. Patřily mezi ně úplná flexibilita přesouvat nevyužité prostředky (prostředky na platby) mezi jednotlivými roky rozpočtu a široká flexibilita pro přesuny závazků jak mezi jednotlivými rozpočtovými roky, tak kategoriemi výdajů. Tato flexibilita je nezbytná, aby mohlo být každé euro z rozpočtu EU využito tam, kde je nejvíce potřeba, zejména nyní, když budou roční rozpočty nižší.


Přezkum v polovině období


Dalším klíčovým úspěchem Parlamentu je "doložka o přezkumu", na základě které bude muset Evropská komise v roce 2016 představit přezkum fungování dlouhodobého rozpočtu EU (víceletého finančního rámce - VFR). Komise přitom bude muset plně zohlednit stávající hospodářskou situaci. Zvláštní pozornost bude věnována tomu, aby byla délka příštích VFR - v současnosti sedmiletá - sladěna s pětiletými funkčními obdobími unijních institucí. Přezkum budou doprovázet legislativní návrhy na změny rozpočtu.


Další postup

Rada by měla víceletý finanční rámec schválit jako bod A jednání Rady pro konkurenceschopnost 2. prosince.


Nařízení o VFR bylo přijato poměrem hlasů 537 (pro): 126 (proti): 19 (zdrželo se hlasování.

Pro doprovodnou meziinstitucionální dohodu hlasovalo 557 poslanců, 118 bylo proti a 11 se zdrželo hlasování.


Postup: RozpočetOdkaz : 20131118IPR25541
Aktualizováno: ( 19-11-2013 - 13:26)
 
 
Kontakty