Přímý přístup k hlavnímu vyhledávání (klikněte na „ENTER“)
Přístup k obsahu stránky (stiskněte Enter)
Přímý přístup na seznam dalších stránek (klikněte na „ENTER“)

Základní bankovní účet pro všechny

Plenární zasedání Tisková zpráva - Hospodářské a měnové záležitosti12-12-2013 - 12:49
 
Parlament trvá na tom, aby všechny banky musely nabízet základní placené účty pro kohokoli s legálním pobytem v EU   Parlament trvá na tom, aby všechny banky musely nabízet základní placené účty pro kohokoli s legálním pobytem v EU ©Belga/Belgian Freelance/D.Rys

Každá osoba s legálním pobytem v EU by měla mít právo otevřít si základní platební účet, a toto pravidlo by jí nemělo být odepřeno na základě národnosti či místa pobytu, uvedli ve čtvrtek poslanci. Poplatky a pravidla pro tyto účty by také měly být transparentní a srovnatelné a občané by měli mít možnost jednoduše přejít na jiný základní účet nabízející lepší podmínky, píše se také v návrhu. Text směrnice bude nyní doladěn s členskými státy.


 

"V dnešním světě závisí jak zákazníci, tak obchodníci na moderních platebních službách. Poskytování elektronických platebních služeb není příliš nákladné. Ty přitom mohou zákazníkům zjednodušit život, zvýšit efektivitu podnikání a pomoci modernizovat ekonomiku. Parlament proto považuje za naléhavě nutné, aby banky musely poskytovat tyto služby a umožnily zákazníkům činit informovaná rozhodnutí. Parlament se tímto návrhem zabýval bez prodlení. Nyní je na členských státech, aby tak učinili také, abychom mohli práci na tomto návrhu dokončit na jaře příštího roku," uvedl po hlasování zpravodaj Jürgen Klute (GUE/NGL, DE).

 

Otevřený přístup

 

Parlament trvá na tom, aby museli všichni poskytovatelé platebních služeb nabízet základní platební účet, a o případných s některými výjimkami, o kterých by měly členské státy rozhodnout na základě objektivních a restriktivních kritérií. Tyto účty by měly být dostupné jakékoli osobě s legálním pobytem v EU. Za předpokladu, že tato osoba má skutečný vztah k členskému státu, ve kterém chce účet otevřít, by poskytovatelé platebních služeb nemohli žádost o otevření účtu odmítnout.


Jasné informace

 

Jakákoli osoba, která si bude chtít otevřít platební účet, by měla být schopna pochopit strukturu jeho poplatků a rovněž moci porovnat nabídky účtů. Tato informace by měla být jasná a v rámci EU standardizovaná. V každém členském státě by měly existovat alespoň jedny nezávislé internetové stránky srovnávající poplatky a úroky placené bankami, spolu s jejich úrovní služeb. Poslanci zajistili, že banky budou muset své klienty informovat o tom, že tyto účty nabízejí.

 

Charakteristika základního účtu

 

Základní platební účty zákazníkům umožní platit a vybírat hotovost a provádět platební transakce v rámci EU. Nebudou však poskytovat kontokorentní služby. Všichni poskytovatelé platebních služeb budou muset dle poslanců tyto účty nabízet v rámci své běžné nabídky, a poplatky za ně by měly být nižší než u jiných služeb, které poskytovatelé nabízejí.


Za přiměřený poplatek by měli být zákazníci schopni změnit v rámci EU základní účet. Banky by měly všechny údaje o účtu udržovat aktualizované a nést odpovědnost za jakékoli zpoždění či ztráty vyplývající za selhání v tomto směru, dodává text.


Další postup

 

Parlament dal svým vyjednavačům silný mandát na doladění směrnice s členskými státy.

 


Postup: spolurozhodování (řádný legislativní postup), 1. čtení (hlasování o pozměňovacích návrzích)


Odkaz : 20131206IPR30037
 
 
Kontakty