Přímý přístup k hlavnímu vyhledávání (klikněte na „ENTER“)
Přístup k obsahu stránky (stiskněte Enter)
Přímý přístup na seznam dalších stránek (klikněte na „ENTER“)

Zelená nové udržitelné rybářské politice EU

Plenární zasedání Tisková zpráva - Rybolov10-12-2013 - 13:48
 
Reforma společné zemědělské politiky ukončí výměty nechtěných ryb do moře   Reforma společné zemědělské politiky ukončí výměty nechtěných ryb do moře ©Belga/Pixsell/H.Jelavic

Parlament v úterním hlasování schválil reformní balíček společné rybářské politiky, zahrnující klíčové požadavky Parlamentu - zastavení nadměrného rybolovu a zákaz vyhazování ryb do moře. Změněna byla rovněž pravidla označování výrobků, která zlepší informovanost spotřebitelů. Nová legislativa by měla zajistit udržitelnější rybolov a vstoupit v platnost včas, na začátku roku 2014.


"Reforma vyřeší nejpalčivější problém společné rybářské politiky, kterým je pokračující nadměrný rybolov. Rada EU bude nyní při vyjednávání o rybolovných kvótách povinna jednat udržitelným způsobem," uvedla zpravodajka Ulrike Rodust (S&D, DE).


Rybáři budou muset respektovat maximální udržitelný výnos, tj. lovit jen tolik ryb, kolik se v daném roce v určité populaci může reprodukovat. Cílem je obnovit a udržet populace ryb nad úrovněmi, které mohou vytvářet maximální udržitelný výnos.

 

Zákaz výmětů


Výměty - vyhazování ryb zpátky do moře, obvykle protože se jedná o nechtěné druhy či ryby nevhodné velikosti - tvoří až čtvrtinu celkových úlovků v EU. Většina vyhozených ryb umírá.


Aby byla těmto nehospodárným praktikám, které nejsou v současnosti zakázány, učiněna přítrž, rybářská plavidla budou muset dovézt na pevninu alespoň 95 % veškerých úlovků, v souladu se specifickými harmonogramy pro různé druhy ryb, a to postupně od roku 2015. Evropskému parlamentu se podařilo udržet tuto hodnotu co možná nejbližší naprostému zákazu.


Úlovků, které nedosahují dostatečné velikosti, bude například možno využívat pro jiné účely než lidskou spotřebu.

 

Komplexní reforma


Reforma novelizuje velké množství pravidel společné rybářské politiky. Princip udržitelnosti se například bude vztahovat na plavidla EU lovící mimo vody EU, aby mohli rybáři z EU lovit pouze přebytek ryb z teritoriálních vod třetích zemí. Členské státy s příliš velkým loďstvem by mohly být penalizovány srážkou dotací z unijních rybářských fondů.


Nová pravidla pro obchodování s rybářskými výrobky navíc zajistí, že budou spotřebitelé lépe informováni o rybách, které nakupují, mj. díky požadavkům na podrobnější informace o oblasti výlovu či zařízení použitého při výlovu.


Další postup


Zástupci členských států musí pozici Parlamentu ve druhém čtení ještě formálně schválit, aby mohla být zveřejněna v Úředním věstníku EU.


 

Postup: Spolurozhodování, dohoda ve 2. čtení

Odkaz : 20131206IPR30075
 
 
Kontakty