Přímý přístup k hlavnímu vyhledávání (klikněte na „ENTER“)
Přístup k obsahu stránky (stiskněte Enter)
Přímý přístup na seznam dalších stránek (klikněte na „ENTER“)

Finanční trhy: manipulátorům by mohly hrozit minimálně čtyři roky vězení

Plenární zasedání Tisková zpráva - Hospodářské a měnové záležitosti04-02-2014 - 12:11
 

Soudci ukládající ve svých zemích nejpřísnější sankce za závažné trestné činy, jako manipulace s referenčními úrokovými sazbami LIBOR, by měli za trestnou činnost v horní sazbě stanovit trest ve výši alespoň čtyř let odnětí svobody. Nová pravidla, jejichž cílem je obnovit důvěru ve finanční trhy v EU a posílit ochranu investorů, v úterý schválil Parlament. Formálně je nyní musí schválit členské státy EU.


"Dnešní hlasování představuje velký krok k tomu, aby soudy napříč EU mohly zastavit zneužívání trhu. Nové předpisy poprvé zavádějí celoevropské trestní postihy za zneužívání trhu, s minimální sazbou čtyř let za závažné trestné činy jako je obchodování zasvěcených osob a manipulace s trhem. Skandál LIBOR nemusí být poslední - obvinění z manipulací s trhem se nyní objevují také na trzích s ropou, zemním plynem a na devizových trzích," uvedla zpravodajka hospodářského a měnového výboru Arlene McCarthy (S&D, UK).


Nová pravidla byla přijata poměrem hlasů 618 (pro): 20 (proti): 43 (zdrželo se hlasování).


“Kriminálníci, kteří zbohatli díky manipulacím s trhem a obchodování zasvěcených osob, by neměli vyváznout pouze s administrativní pokutou. Jsem hrdá na to, že se můj návrh na minimální trest čtyř let odnětí svobody za tyto trestné činy dostal do konečného znění textu. To, že bude zajištěno, že spravedlnost bude viditelná, pomůže obnovit důvěru občanů ve finanční trhy. Odpovědným orgánům jsme umožnili, aby mohli tuto trestnou činnost stíhat účinněji, a to jak díky školení a zajištění podmínek pro jejich zaměstnance, tak tím, že v případě potřeby bude možné působnost soudů rozšířit o přeshraniční kriminalitu," uvedla zpravodajka výboru pro občanské svobody Emine Bozkurt (S&D, NL).

 

Trestní sankce


Nová pravidla stanoví přísnější trestní sankce, včetně trestu odnětí svobody, za vážná zneužití trhu, jakým je nezákonné zveřejňování informací, obchodování zasvěcených osob či manipulace s trhem, jakož i podněcování, napomáhání či navádění k nim.


Aby bylo zajištěno uplatňování těchto sankcí napříč EU, měly by členské státy stanovit horní hranici trestu pro nejzávažnější formy obchodování zasvěcených osob či manipulace s trhem alespoň na čtyři roky odnětí svobody. U nezákonného zveřejňování informací by minimální sazba horní hranice trestu by měla být alespoň dvouletá.

 

Trestné činy

 

Nová pravidla harmonizují definice trestných činů a trestů za ně.

 

Mezi trestné činy manipulace s trhem, za které bude pachatelům hrozit trest ve výši čtyř let vězení, bude patřit uzavření transakce nebo zadání objednávek, které poskytují nesprávné či zavádějící signály o nabídce, poptávce či ceně jednoho nebo více finančních nástrojů, případně poskytují nesprávné či zavádějící vstupy za cílem manipulovat výpočet referenčních úrokových sazeb na trhu mezibankovních depozit v Londýně (LIBOR) či na trhu mezibankovních depozit v EMU (EURIBOR).


Mezi trestné činy obchodování zasvěcených osob, za které budou hrozit čtyři roky vězení, budou patřit i ty, v rámci kterých je interní informace využita s úmyslem koupit nebo prodat finanční nástroje, zrušit nebo změnit objednávku.

 

Členské státy budou i nadále moci stanovit nebo zachovat přísnější trestněprávní postihy za zneužívání trhu, než stanoví tato pravidla.


Další postup

 

Po formálním schválení nových pravidel Radou ministrů budou mít členské státy 24 měsíců na jejich provedení do vnitrostátních předpisů.

 


Postup: Spolurozhodování (řádný legislativní postup), dohoda v 1. čtení

#criminalsanctions

Odkaz : 20140203IPR34503
Aktualizováno: ( 04-02-2014 - 13:49)
 
 
Kontakty