Přímý přístup k hlavnímu vyhledávání (klikněte na „ENTER“)
Přístup k obsahu stránky (stiskněte Enter)
Přímý přístup na seznam dalších stránek (klikněte na „ENTER“)

Parlament tlačí na vymahatelná práva cestujících v letecké dopravě

Plenární zasedání Tisková zpráva - Doprava05-02-2014 - 13:20
 
©BELGA/LANDOV/B.DUKE   ©BELGA/LANDOV/B.DUKE

Větší pravděpodobnost odškodnění pro cestující v letecké dopravě, kteří uvízli během cesty, a pro aerolinky jasnější pravidla o tom, jak řešit stížnosti pasažérů, jsou hlavními body návrhů, které ve středu v prvním čtení přijal Parlament."Práva cestujících v letecké dopravě se týkají prakticky všech občanů Evropské unie. Je to příběh boje Davida s Goliášem, neboť pouhá 2 % pasažérů z těch, kteří podali stížnost na aerolinku, skutečně dosáhnou odškodnění. Věřím, že text, který jsme dnes schválili, představuje rozumnou rovnováhu mezi zájmy aerolinek a právy cestujících. Na jedné straně jsme posílili ochranu spotřebitelů, zároveň jsme však také uznali, že průmysl potřebuje flexibilitu," uvedl zpravodaj Georges Bach (ELS, LU).


Jeho zprávu poslanci podpořili poměrem hlasů 580 (pro): 41 (proti): 48 (zdrželo se hlasování).


Dle navrhovaných pravidel by letečtí dopravci měli mít na každém letišti kontaktní místa, která budou cestující informovat o jejich právech a postupech podávání stížností a poskytovat jim pomoc, mimo jiné pokud jde o úhradu nákladů a přesměrování. Cestující budou u těchto kontaktních míst podávat stížnosti, včetně těch týkajících se ztráty či zpoždění zavazadla.


Přesměrované lety

 

V případě zpoždění letů by museli letečtí dopravci sdělit cestujícím do 30 minut od plánovaného času odletu sdělit, zda bude cestujícímu v uvedené lhůtě zajištěna přeprava vlastními službami tohoto dopravce.


Cestujícím se zpáteční letenkou by dle návrhu neměl být odepřen nástup na palubu při zpáteční cestě, a to ani v případě, když zpáteční letenku nevyužili pro cestu tam.


Zavazadla

 

Cestující by rovněž museli být o poplatcích za zavazadla informováni na počátku rezervačního postupu. Nad povolenou velikost příručního zavazadla by si cestující mohli bez dodatečného poplatku vzít na palubu kabát, kabelku a jednu tašku se zbožím zakoupeným na letišti.


Stížnosti


Pokud by letecká společnost na stížnost neodpověděla do dvou měsíců, bylo by to považováno za uznání oprávněnosti požadavků cestujícího. Pokud by se dopravce ve své odpovědi odvolával na "mimořádné okolnosti", které aerolinkám umožňují vyhnout se placení kompenzací, musel by cestujícímu poskytnout úplné písemné vysvětlení. Navrhovaná pravidla obsahují úplný seznam takových okolností, mezi které patří střet s ptákem, politické nepokoje a nepředvídatelné pracovní spory.


V případě déletrvajících mimořádných okolností, jakým byla například krize způsobená sopečným prachem v roce 2010, by byla odpovědnost dopravců platit za ubytování cestujících omezena na 5 nocí.


Úpadky

 

Aby bylo zajištěno, že v případě úpadku aerolinek nebudou cestující zdrženi, vložil Parlament do návrhu požadavky, aby dopravci přijali nezbytná opatření, jako je uzavření pojištění či vytvoření záručního fondu, aby byli v případě potřeby schopni zajistit zdrženým cestujícím poskytnutí péče.


Lepší prosazování


Vnitrostátní orgány by měly disponovat dostatečnými pravomocemi k uložení sankcí za porušení práv cestujících ze stran dopravců a posuzovat jejich zprávy o tom, jak pomáhají cestujícím vyrovnat se se zpožděními a rušením letů, uvádí se v textu.


Další postup


Dnešní hlasování představuje pozici Evropského parlamentu v prvním čtení. V rámci řádného legislativního postupu (spolurozhodování) může Rada EU (členské státy) pozici Parlamentu přijmout, nebo pro další jednání s Parlamentem přijmout pozici vlastní.

 

 

 

Postup: Spolurozhodování, 1. čtení

Odkaz : 20140203IPR34618
 
 
Kontakty