Přímý přístup k hlavnímu vyhledávání (klikněte na „ENTER“)
Přístup k obsahu stránky (stiskněte Enter)
Přímý přístup na seznam dalších stránek (klikněte na „ENTER“)

Zpravodajství

Témata

 

Evropské politické strany, spolupráce Evropského parlamentu s ostatními orgány EU a národními parlamenty, implementace evropských smluv a všechny obecné otázky týkající se činnosti orgánů EU.

 
 

Příspěvek Evropského parlamentu v oblasti bezpečnosti a spravedlnosti, včetně ochrany údajů, boje proti diskriminaci, zajištění svobody pohybu, hraničních kontrol, migrace, azylu a soudní a policejní spolupráce.

 
 

Politiky Evropského parlamentu týkající se třetích zemí, včetně kandidátských zemí, zemí sousedících s EU a strategických partnerů. Spadá sem obchod, lidská práva, rozvojová politika, stejně jako bezpečnostní a obranné záležitosti.

 
 

Příspěvek Evropského parlamentu k rozvoji společné zemědělské a rybářské politiky, rozvoje venkova, dobrých životních podmínek zvířat, kvality zemědělských produktů a zachování rybolovných zdrojů.

 
 

Činnost Evropského parlamentu v oblasti dlouhodobých a ročních rozpočtů EU a rozpočtové kontroly (udělování rozpočtového absolutoria).

 
 

Kultura, vzdělávání, mládež a sport a aspekty mediální politiky EU. Patří sem víceleté programy, jako jsou Erasmus, Kreativní Evropa, Evropa pro občany, stejně jako program Evropské hlavní město kultury a filmová cena LUX .

 
 

Hospodářská a měnová politika EU, včetně regulace finančních služeb, odpovědnosti Evropské centrální banky Evropskému parlamentu, daní a hospodářské soutěže, volného pohybu kapitálu a plateb.

 
 

Činnost Evropského parlamentu v oblasti zaměstnanosti a sociální politiky, zahrnující např. pracovní podmínky, odborné vzdělávání a volný pohyb pracovníků.

 
 

Činnost Evropského parlamentu v oblasti vnitřního trhu a ochrany spotřebitele, zahrnující volný pohyb osob, zboží a služeb v rámci EU, práva spotřebitelů, bezpečnost výrobků, uznávání odborných kvalifikací, normy a zadávání veřejných zakázek.

 
 

Regionální a dopravní politiky. Patří sem i železnice, lodní a silniční nákladní doprava, práva cestujících, ekologičtější a bezpečnější vozidla a regionální rozvojová politika podporující hospodářskou a sociální soudržnosti mezi členskými státy EU.

 
 

Činnost Evropského parlamentu v oblasti životního prostředí, zdraví a bezpečnosti potravin. Patří sem i změny klimatu, snižování znečištění a množství toxických chemikálií, pravidla pro léčivé přípravky a práva pacientů, i právní předpisy o kontrolách bezpečnosti a označování potravin.