Sdílet tuto stránku: 

Evropští vynálezci se konečně brzy dočkají jednotného patentu. Po více než třiceti letech diskusí sníží nový režim náklady na patenty v EU až o 80%, což je učiní konkurenceschopnějšími vůči USA a Japonsku. Poslanci snížili náklady pro malé firmy a upravili režim jejich potřebám. Parlament dnes schválil kompromisní dohodu s Radou.


Poslanci ve trojicisamostatných hlasování schválili tzv."unijní patentový balíček"(jednotný patent, jazykový režim a jednotný patentový soud).


"Duševní vlastnictví se nesmízastavit na hranicích. Cesta k zavedení unijního patentu byla dlouhá a složitá,ale nakonec stála za námahu," uvedl Bernhard Rapkay (S&D, DE), zpravodaj Parlamentu pro jednotný systém patentové ochrany. "Dnešní hlasování jedobrou zprávou pro ekonomiku EU a zejména pro malé a střední podniky v Evropě,"dodal. Pro jeho zprávu hlasovalo 484 poslanců, 164 bylo proti a 35 se zdrželohlasování.


Stávající patentový režim v Evropě představuje "vpodstatě daň za inovace," uvedl Raffaele Baldassarre (EPP, IT), zpravodajpro režim překladů unijních patentů. Dodal, že Parlament zavedl"specifická opatření pro malé a střední podniky, která jim zajistíproplacení všech nákladů za překlady a silnější právní ochranu v případěpadělání." Jeho zprávu podpořilo 481 poslanců, 152 bylo proti a 49 sehlasování zdrželo.


Předseda výboru pro právní záležitosti Klaus-Heiner Lehne(EPP, DE), který byl zpravodajem pro mezinárodní dohodu ustavující jednotnýpatentový soud, uvedl: "Lidé v Číně nám říkají, že nemůžeme mít společnýtrh bez jednotného patentu." Nová pravidla umožní "překonat hodněpřekážek pro malé a střední podniky," dodal. Jeho zprávu přijal Parlamentpoměrem hlasů 483 (pro): 161 (proti) : 38 (zdrželo se hlasování).


Levnější a účinnější ochrana


Nový patent bude lacinější a účinnější v ochraně vynálezůjednotlivců a firem než současné systémy. Nový režim zavede automatickoujednotnou patentovou ochranu ve všech 25 členských státech, které se jejúčastní, čímž sníží náklady pro podniky v EU a posílí tak Jejich konkurenceschopnost. Po plném spuštění systému by měl unijní patent dleEvropské komise stát pouze 4,725 EUR, ve srovnání s dnešními průměrnými 36,000EUR.


Jak požádat o nový patent?


Jakýkoli vynálezce bude moci požádat Evropskou patentovou organizaci (EPO,organizace, která není součástí institucí EU) o vydání jednotného evropskéhopatentu, který bude platný ve 25 členských státech EU, které se režimu účastní.Patenty budou k dispozici v angličtině, němčině či francouzštině. Budou-lipředloženy v jiném jazyce, bude k nim muset být přiložen překlad do jednoho ztěchto tří jazyků.


Jak Parlament pomohl snížit náklady


Parlament se zasadil o to, aby byly náklady na překladypro malé a střední podniky, neziskové organizace, univerzity a veřejné vědeckéorganizace v EU v plné výši propláceny.


Zajistil také, aby byly poplatky za obnovení patentů, které zaujímají velkoučást celkových nákladů, nastaveny na úrovni, která bere v potaz zvláštnípotřeby malých firem, aby tak mohly plně těžit z nižších nákladů.


Vstup vplatnost


Mezinárodní dohoda ustavující jednotný patentový soudvstoupí v platnost 1. ledna 2014 nebo poté, co ji ratifikuje třináct zesmluvních států, přičemž mezi těmito státy musí být Velká Británie, Francie aNěmecko. Dvě ostatní nařízení vstoupí v platnost 1. ledna 2014 nebo v denvstupu v platnost mezinárodní dohody, dojde-li k němu později.  Španělsko a Itálie se v současnosti novéhorežimu neúčastní, mohou se však kdykoli rozhodnout k němu připojit.


Více informacío fungování nového systému najdete v našem dotazníku (v anglickém jazyce, odkazv pravé části obrazovky).Postup:Spolurozhodování (jednotný patent), konzultace (jazykový režim), nelegislativníusnesení (jednotný soud pro řešení sporů)