Sdílet tuto stránku: 

©Belga/AFP/Ansa 

Parlament ve středu schválil nová pravidla stanovující jednotné postupy a lhůty na zpracování žádostí o azyl a zavádějící soubor základních práv pro žadatele o azyl v EU. Společný evropský azylový systém také zastaví přesuny žadatelů do členských států, které jim nejsou s to zajistit důstojné životní podmínky.Společné azylové postupy


Současná unijní pravidla nestanovují konkrétní lhůty pro zpracování žádostí o azyl ze strany členských států. Nová pravidla s cílem odstranit rozdíly mezi národními azylovými postupy zavádějí společné lhůty na zpracování žádostí o azyl (standardní bude šestiměsíční lhůta), přísnější pravidla v oblasti školení azylových úředníků a nová ustanovení o zvláštních potřebách nezletilých bez doprovodu a dalších zranitelných osob.


Minimální podmínky přijímání


Nová pravidla doplňují směrnici o podmínkách přijímání žadatelů z roku 2003 o seznam důvodů, pro které lze žadatele o azyl zadržet, jakož i o požadavky na zajištění přijatelných podmínek vazby a životních podmínek, včasné posouzení zdravotního a psychického stavu žadatelů a jejich rychlejšího přístupu na trh práce (devět měsíců po podání žádosti o azyl). Obecným pravidlem bude, že zadržení žadatelé o azyl budou muset být umístěni ve zvláštních zajišťovacích zařízeních.


Stop automatickému přesunu azylantů


Poslanci rovněž schválili nové dublinské nařízení, na základě kterého je určována země zodpovědná za vyřízení žádosti o azyl (většinou je jí země, skrze jejíž území žadatel o azyl vstoupil na půdu EU). Podle nových pravidel se žadatelé o azyl nebudou vracet do těch členských států, v kterých jim hrozí nelidské či ponižující zacházení. Nová legislativa by také měla zavést systém včasného varování před přetížením národních azylových systémů.


Přístup policie do databáze žadatelů o azyl


Policejní složky členských států a Europol budou mít přístup k otiskům prstů osob, které v EU žádají o azyl, z databáze systému Eurodac. Cílem je zefektivnění boje proti terorismu a závažným trestným činům. Poslancům se podařilo prosadit, že pro tyto účely budou platit přísnější pravidla o ochraně osobních údajů, jakož i nové záruky, které zajistí, že údaje nebudou moci být zneužity pro jiné účely.


Další postup


Nový azylový systém novelizuje deset let stará pravidla. V roce 2012 bylo v členských státech registrováno přibližně 330.000 žadatelů o azyl.


Nová azylová pravidla, na kterých se již dohodli zástupci Parlamentu a Rady a která mají podporu vlád členských států, by měla vstoupit v platnost v druhé polovině roku 2015.


Dublinská pravidla o přesunech žadatelů o azyl začnou platit šest měsíců po jejich vstupu v platnost (tj.na začátku roku 2014).
Postup: Spolurozhodování (řádný legislativní postup), dohoda v 2. čtení (podmínky přijímání, postupy a nařízení Dublin II), spolurozhodování (řádný legislativní postup), dohoda v 1. čtení (Eurodac)