Sdílet tuto stránku: 

"Aby byly cigarety méně atraktivní pro mladé, chtějí poslanci zakázat umělé příchutě a malá balení" ©BELGA/BELPRESS/P.Turpin 

Parlament v úterý schválil návrh legislativy, jehož cílem je učinit tabákové výrobky méně atraktivní pro mladé. Všechny balíčky by měly obsahovat zdravotní varování pokrývající 65% jejich plochy. Ovocné a mentolové příchutě a malé balíčky by měly být dle poslanců zakázány a elektronické cigarety by měly být regulovány v režimu pro léky, ovšem pouze pokud jsou představovány jako přípravky k léčbě či prevenci nemocí.


"Víme, že jsou to děti a ne dospělí, kteří začínají s kouřením. Přes klesající trend u dospělých kuřáků ve většině členských států ukazují údaje Světové zdravotnické organizace na znepokojující trend nárůstu počtu mladých kuřáků v mnoha našich členských státech," uvedla zpravodajka Linda McAvan (S&D, UK). "Musíme tabákovým společnostem zabránit v tom, aby prostřednictvím řady nezvyklých produktů cílily na mladé lidi. Musíme také zajistit, aby krabičky cigaret nesly účinná varování. V Kanadě byla velká obrazová varování zavedena v roce 2001 a kouření mladistvých bylo sníženo na polovinu," dodala.

Zdravotní varování: dvě třetiny balíčku, na přední i zadní straně

Dle současných předpisů musí zdravotní varování pokrývat alespoň 30% přední a 40% zadní plochy balíčku. Poslanci chtějí tento poměr zvýšit na 65%. Značka tabákového výrobku by měla být zobrazena na spodní straně balíčku.

Balení o méně než 20 cigaretách by měla být rovněž zakázána, poslanci však zamítli návrhy na zákaz tenkých (slim) cigaret.


Elektronické cigarety jako léky

Elektronické cigarety by měly být regulovány, avšak nikoli ve stejném režimu jako léky, pokud ovšem nejsou představovány jako přípravky mající léčebné či preventivní vlastnosti. Pokud tomu tak není, neměly by obsahovat více než 30 mg/ml nikotinu, měly by obsahovat zdravotní varování a neměly by být prodávány osobám mladším 18 let. Výrobci a dovozci by rovněž měli příslušným orgánům předkládat seznam všech složek obsažených v těchto výrobcích. Na e-cigarety by se rovněž měla vztahovat stejná omezení reklamy jako na tabákové výrobky.


Uvedení přísad, zákaz příchutí

Poslanci se staví proti používání přísad a aromat, které by tabákové výrobky činily díky charakteristické příchuti atraktivnějšími. Přísady nezbytné pro výrobu tabáku, jako například cukr, by měly být povolené, stejně jako přísady, které jsou v daných koncentracích výslovně povoleny. O povolení použít přísadu by dle poslanců měli výrobci žádat Evropskou komisi.

Boj proti nezákonnému obchodu

Členské státy by dle poslanců měly za účelem snížení počtu ilegálních tabákových výrobků na trhu zajistit, aby veškerá jednotlivá balení a vnější přepravní balení byla označena identifikátorem, který umožní určit jejich trasu přepravy.


700.000 úmrtí ročně v EU

Dvanáct let po vstupu v platnost stávající směrnice v platnost je kouření stále hlavní příčinou úmrtí, které lze předejít. Každý rok si vyžádá na 700.000 úmrtí. V průběhu let se díky opatřením na odrazování od kouření podařilo snížit podíl občanů EU, kteří kouří z 40% (v zemích EU15 v roce 2012) na 28% (v EU27 v roce 2012).


Další postup

Zpravodajka Linda McAvan získala od poslanců mandát k jednání o dohodě v prvním čtení s ministry členských zemí EU. Tento mandát podpořilo 620 poslanců, 43 bylo proti a 14 se zdrželo hlasování.


Po schválení směrnice Radou a Parlamentem budou mít členské státy EU od jejího vstupu v platnost 18 měsíců na její zapracování do národních právních předpisů. V případě přísad bude toto období 36 měsíců a pro mentol dalších 5 let (pro mentol tedy celkem 8 let). Tabákové výrobky, které nebudou v souladu se směrnicí, budou na trhu tolerovány po dobu 24 měsíců, v případě elektronických cigaret pak 36 měsíců.


Postup: Spolurozhodování (řádný legislativní postup), 1. čtení