Sdílet tuto stránku: 

EUROSUR umožní členským státům sdílet v reálném čase snímky a data o vývoji na vnějších hranicích EU.© Frontex European Union Agency  

Členské státy budou díky systému ostrahy hranic "EUROSUR", jehož provozní pravidla ve čtvrtek schválil Parlament, lépe s to předcházet, odhalovat potírat nelegální migraci, ale také zachraňovat životy migrantů. EUROSUR členským státům umožní v reálném čase sdílet snímky a data týkající se vývoje na vnějších hranicích EU.


Cílem komunikační sítě EUROSUR je posílit odhalování, prevenci a potírání nelegální migrace a přeshraniční trestné činnosti. Poslanci trvali na tom, že systém bude muset být využíván také k záchraně životů migrantů.


"Pouze prostřednictvím panevropského systému ostrahy hranic můžeme zabránit tomu, aby se Středozemí stalo pohřebištěm uprchlíků, kteří se přes něj pokouší dostat za lepším životem v Evropě na malých, pro moře nevhodných lodích. Abychom zabránili tomu, aby se nemohla znovu opakovat tragédie jako ta u Lampedusy, je potřeba rychlých zásahů," uvedl v průběhu středeční plenární rozpravy zpravodaj Jan Mulder (ALDE, NL).

Členské státy EU využívající EUROSURu budou muset vždy respektovat lidská práva, včetně zásady zákazu navracení, který zakazuje vracet migranty na místa, kde by mohly být ohroženy jejich životy či svobody.


Provozní pravidla EUROSURu také od uživatelů vyžadují, aby chránily všechna základní práva EU, včetně ochrany osobních dat. Jakékoli předávání osobních dat mezi členskými státy EU či s třetími zeměmi prostřednictvím EUROSURu musí být zcela výjimečné a v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů.


Členským státům je dále zakázáno využívání EUROSURu k poskytování třetím zemím jakýchkoli informací, které by mohly být využity k identifikaci osob, jejichž žádost o přístup k mezinárodní ochraně se v daném okamžiku posuzuje nebo jejichž život či fyzická integrita může být ohrožena.


Doplňující informace

Cílem EUROSURu je zlepšení správy vnějších pozemních a námořních hranic EU prostřednictvím lepší výměny informací mezi členskými státy a agenturou pro správu hranic EU Frontex. Patří mezi ně sdílení, v reálném čase a prostřednictvím chráněné komunikační sítě, dat a informací různých orgánů a sledovacích nástrojů, například satelitů či systémů hlášení lodí.


Dle údajů Frontexu překročilo v roce 2012 nelegálně hranice EU více než 72.000 osob, zhruba o polovinu méně než v roce 2011.


Další postup

Provozní pravidla EUROSURu již byla dohodnuta s vládami členských států. Bulharsko, Estonsko, Řecko, Španělsko, Francie, Chorvatsko, Itálie, Kypr, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Malta, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Slovensko a Finsko začnou EUROSUR používat 2. prosince 2013. V ostatních členských státech by měl EUROSUR začít fungovat 1. prosince 2014.


Pro nový systém EUROSUR hlasovalo 479 poslanců, 101 bylo proti a 20 se zdrželo hlasování.


Postup: Spolurozhodování (řádný legislativní postup), dohoda v 1. čtení