Sdílet tuto stránku: 

Poslanci jsou přesvědčeni, že bankovní účty v EU musí být chráněny před nezákonným přístupem NSA. ©BELGA/AFP/T.Coex 

EU by měla pozastavit dohodu s USA o Programu sledování financování terorismu (TFTP), v reakci na údajná sledování bankovních údajů občanů EU, spravovaných belgickou společností SWIFT, ze strany Národní agentury pro bezpečnost (NSA). Uvádí se tak ve středu schváleném nezávazném usnesení.


Usnesení, které navrhly politické skupiny S&D, ALDE a Zelení/ESA, bylo přijato poměrem hlasů 280 (pro): 254 (proti): 30 (zdrželo se hlasování).


Přestože Parlament nemá formální pravomoci iniciovat pozastavení nebo ukončení mezinárodní dohody, "Komise bude muset jednat, pokud Parlament stáhne svou podporu konkrétní dohodě", uvádí se v usnesení. Parlament dle něj bude při zvažování, zda udělit či neudělit souhlas s budoucími mezinárodními dohodami brát v úvahu reakci Komise v souvislosti s tímto požadavkem.


Vyšetřování Europolu


Poslanci vyjadřují politování nad tím, že ani jeden členský stát nezahájil vyšetřování údajného nezákonného přístupu úřadů USA. Vyzývají členské státy, aby povolily vyšetřování Centra Europolu pro boj proti kyberkriminalitě. Usnesení rovněž vyzývá, aby bylo "provedeno přímo na místě technické vyšetření údajného nezákonného přístupu úřadů USA či údajného vytváření tzv. zadních vrátek (backdoor) k serverům SWIFT."


Zvláštní vyšetřování Výboru pro občanské svobody ve věci masového sledování občanů by se podezřeními mělo dále zabývat, dodává text usnesení.


Vysoké standarty ochrany osobních údajů


Parlament zdůrazňuje, že základem každé dohody s USA o předávání údajů musí být koherentní právní rámec poskytující právně závazné normy ochrany osobních údajů, včetně norem týkajících se omezení účelu, minimalizace dat, informací, přístupu, oprav, výmazu a opravných prostředků.


Doplňující informace


Dohoda mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými o zpracovávání a předávání údajů o finančních transakcích z Evropské unie do Spojených států pro účely Programu sledování financování terorismu (TFTP) vstoupila v platnost v srpnu 2010. Podle zpráv z tisku získala americká Národní bezpečnostní agentura (NSA) přístup k osobním finančním údajům občanů EU spravovaných belgickou společností SWIFT. Přístup amerických úřadů k těmto údajům je striktně omezen dohodou TFTP. Pokud by se podezření ukázala jako pravdivá, znamenalo by to jednoznačné porušení dohody mezi EU a USA.


Postup: Nelegislativní usnesení