Sdílet tuto stránku: 

Díky licencím pokrývajícím více než jeden členský stát budou moci poskytovatelé služeb snadněji přenášet hudbu napříč EU.©BELGA/EASYPHOTOSTOCK/L.DOLGACHOV 

Usnadnit poskytovatelům online služeb získávání licencí na přenos hudby ve více než jedné zemi EU - to je cílem nových pravidel týkajících se autorského práva v odvětví hudby, která v úterý schválil Parlament. Směrnice, na které se již Parlament neformálně dohodl s Radou, by měla stimulovat rozvoj celoevropských hudebních služeb pro zákazníky a zajistit, aby byla práva umělců lépe chráněna a jejich přiměřené honoráře vypláceny neprodleně.


“Tato směrnice účinně ochrání zájmy evropských tvůrců a koncovým uživatelům umožní přístup k obsahu chráněnému autorským právem napříč Evropou," uvedla zpravodajka Marielle Gallo (ELS, FR). “Směrnice je jasným signálem, že autorská práva lze snadno přizpůsobit internetu. Autorská práva hrají v digitální ekonomice zásadní roli," dodala.


Přeshraniční licence pro celoevropské online hudební služby


Na základě nových pravidel budou moci poskytovatelé online hudebních služeb snadněji získávat licence od organizací kolektivní správy, zastupujících práva autorů bez ohledu na hranice. Díky licencím pokrývajícím více než jeden členský stát budou moci poskytovatelé služeb přenášet hudební služby napříč EU.


Zachování kulturní rozmanitosti


Aby měli hudební tvůrci ze všech členských států přístup k licencím pokrývajícím více než jednu zemi, a za účelem zachování kulturní rozmanitosti, budou moci organizace kolektivní správy, které samy o sobě neudělují licence pro více zemí, požádat jiné organizace, aby spravovaly jejich repertoár. Za určitých podmínek tak tyto organizace budou povinny učinit.


Díky poslancům budou muset organizace kolektivní správy spravovat zastupovaný repertoár za stejných podmínek jako těch, za kterých spravují repertoár vlastní.

 

Včasné a náležité odměňování umělců


Organizace kolektivní správy budou muset zajistit, aby umělci dostávali přiměřenou odměnu za užívání jejich práv včas. Částky, které jim přísluší, by umělcům měly být vypláceny co nejdříve, nejpozději však do devíti měsíců od konce účetního období, v němž byly příjmy z výkonu práv vybrány.


Nositelé práv se také budou podílet na rozhodování o správě svých práv a budou si moci svobodně zvolit organizaci kolektivní správy dle svého výběru. Aby bylo zajištěno, že budou práva jejich nositelů řádně spravována, budou muset organizace kolektivní správy podléhat požadavkům na transparentnost a podávání zpráv, jakož i minimálních pravidel týkajících se jejich řízení a výběru a využití příjmů.

Další postup


Směrnici, kterou poslanci schválili poměrem hlasů 640 (pro): 18 (proti): 22 (zdrželo se hlasování), musí ještě formálně schválit Rada. Následně budou mít členské státy EU 24 měsíců na její provedení do vnitrostátních předpisů.

 

 

 

Postup: Spolurozhodování (řádný legislativní postup), dohoda v 1. čtení