Sdílet tuto stránku: 

100 dní do evropských voleb 

Odpočítávání začalo: do otevření první volební místnosti pro volby do EP zbývá sto dní. V druhých největších demokratických volbách na světě může 400 milionů občanů vybírat nový Evropský parlament. 751 poslanců Evropského parlamentu, kteří zasednou v červenci do poslaneckých lavic, budou nejen určovat směřování evropských politik v příštích pěti letech, ale budou také volit lídra evropské exekutivy - předsedu Evropské komise.

Evropských voleb se může zúčastnit více než 7 milionů občanů České republiky, kteří mohou pro období 2014 – 2019 zvolit do Evropského parlamentu 21 zástupců.


Proč jsou tyto volby jiné?


Nárůst pravomocí Evropského parlamentu od roku 2009 začal být patrný zejména díky snaze Evropské unie vymanit se z hospodářské krize a díky návrhům, které vypracovali poslanci Evropského parlamentu. Ty se mimo jiné týkaly efektivní rozpočtové kázně, likvidace krachujících bank a stropů na bonusy bankéřů. Květnové volby do Evropského parlamentu tak umožní voličům přispět k posílení nebo naopak ke změně směru, kterým se Evropa ubírá při řešení hospodářské krize,  jakož i v dalších oblastech, které ovlivňují každodenní život občanů.


Bude to také poprvé, kdy složení nového Evropského parlamentu určí, kdo povede příští Evropskou Komisi - výkonný orgán EU, který předkládá návrhy právních předpisů a dohlíží na jejich provádění. Až budou členské státy navrhovat kandidáta na příštího předsedu Evropské Komise, budou podle nových pravidel muset přihlížet k výsledkům voleb do Evropského parlamentu. Ke zvolení předsedy Evropské komise bude třeba hlasů většiny všech poslanců Evropského parlamentu, tj. nejméně poloviny ze 751 poslanců (376). Evropské politické strany proto před evropskými volbami navrhnou (nebo už navrhly) své kandidáty na tuto vedoucí funkci, čímž občanům umožní vyjádřit se k příštímu předsedovi Evropské komise.


Nová politická většina, která vznikne po těchto volbách, bude také v průběhu příštích pěti let udávat podobu evropské legislativy v oblasti jednotného trhu až po občanské svobody. Evropský parlament, jediný přímo volený orgán EU, je nyní klíčovým prvkem evropského rozhodovacího procesu a má stejnou váhu jako národní vlády prakticky u všech právních předpisů EU. Voliči bude mít tak větší vliv než kdy jindy.