Sdílet tuto stránku: 

Elektronické cigarety budou prodávány buď jako léčiva nebo jako tabákové výrobky ©BELGA/MAXPPP/ILLUSTRA/D.Bedrunes 

Poslanci ve středu schválili návrhy na revizi tabákové směrnice EU, jejímž cílem je učinit tabákové výrobky méně atraktivní pro mladé lidi. Směrnice, jejíž text byl již neformálně dohodnut s ministry zdravotnictví EU, by měla zavést povinná zdravotní varování pokrývající 65 % plochy balíčku. Elektronické cigarety budou regulovány buď jako léčiva, budou-li napomáhat odvykání kouření, anebo jako tabákové výrobky.


"Toto hlasování je vyvrcholením mnohaleté práce, na pozadí intenzivního lobbingu tabákového průmyslu a jeho čelních skupin. Nová opatření jsou velkým krokem vpřed v kontrole tabáku, a napomohou předcházet tomu, aby nová generace kuřáků začala kouřit. Víme, že kouřit začínají děti, ne dospělí. Drtivá většina kuřáků začíná kouřit před 18. narozeninami," uvedla zpravodajka EP Linda McAvan (S&D, UK).


Zdravotní varování: dvě třetiny přední i zadní strany krabičky


Dle současné legislativy musí zdravotní varování pokrývat alespoň 30 % plochy přední a 40 % zadní strany balíčku. Dle navrhovaného textu by takto plocha měla být zvýšena na 65 % na přední i zadní straně a varování by měla mít podobu obrázku, což ve většině členských států v současnosti není pravidlem. Balení obsahující méně než 20 cigaret, která jsou levnější a tedy dostupnější pro děti, by měla být v hrstce zemí, kde jsou stále povolena, zakázána.


Dvojitá cesta pro elektronické cigarety


Elektronické cigarety by v souladu s požadavkem poslanců měly být regulovány buď jako léčiva, budou-li prezentovány jako výrobky napomáhající odvykání kouření anebo jako tabákové výrobky. Ve druhém případě by u nich koncentrace nikotinu neměla převýšit 20 mg/ml.


Náhradní náplně pro elektronické cigarety by měly být povoleny. Elektronické cigarety by měly být zakázány pro děti a obsahovat zdravotní varování. Jejich reklama by rovněž měla podléhat stejným omezením jako je tomu u tabákových výrobků.


Uvádění přísad, zákaz příchutí


Dle navrhovaného textu by měly být zakázány příchutě cigaret a tabáku pro ruční balení, které činí daný výrobek atraktivnější tím, že jim dodávají "charakteristickou příchuť". Mentolové cigarety by měly být zakázány od roku 2020. Příchutě pro vodní dýmky by měly být povoleny.


Některé přísady, které jsou obzvláště zdraví škodlivé, by měly být zakázány, a regulační úřady by měly získat nové pravomoci k provedení studií k "prioritnímu seznamu" přísad, který bude přijat delegovaným aktem. Přísady, které jsou pro výrobu tabáku nezbytné, jako cukr, budou povoleny.


700.000 mrtvých v EU každý rok


Dvanáct let po vstupu v platnost stávající směrnice zůstává kouření hlavní příčinou smrti v EU, které lze předcházet. Každý rok si vyžádá na 700.000 obětí. V průběhu let napomohla opatření odrazující od kouření ke snížení poměru občanů EU, kteří kouří, ze 40 % v EU15 v roce 2002 na 28 % v EU27.


Další postup


Text, který ve středu schválil Parlament, by měl být schválen Radou ministrů 14. března Po jeho schválení budou mít členské státy dva roky na provedení ustanovení směrnice do vnitrostátních předpisů.

 

 

Postup: Spolurozhodování (řádný legislativní postup), 1. čtení