Sdílet tuto stránku: 

Předseda Komise Jean-Claude Juncker čelil předsedům politických skupin v rozpravě o odhaleních případů vyhýbání se placení daní ze strany nadnárodních společností, známých jako "Lux leaks" ©EP  

Předseda Komise Jean-Claude Juncker se osobně zúčastnil mimořádné rozpravy Parlamentu o boji proti vyhýbání se daňovým povinnostem, která se konala v reakci na nedávná odhalení tajných dohod, na jejichž základě využívaly nadnárodní společnosti v Lucembursku preferenční daňové podmínky.

 

Jean-Claude Juncker zdůraznil, že lucemburská daňová rozhodnutí nebyla nezákonná. Připustil však, že “v Lucembursku pravděpodobně došlo k určité míře vyhýbání se placení daní, jako je tomu v jiných zemích EU. Potýkáme se s tím všude v Evropě, protože v Evropě neexistuje dostatečná harmonizace daní,” uvedl a dodal, že komisař Moscovici “bude iniciovat návrhy na automatickou výměnu informací týkající se národních daňových rozhodnutí.”


Předseda ELS Manfred Weber (DE) uvedl, že věří, že Jean-Claude Juncker stávající problémy vyřeší. “Nezklamala EU, ale samotné členské státy, které nevyvinuly žádné úsilí k harmonizaci základů korporátních daní. Potřebujeme transparentnost, pokud jde o národní daňová rozhodnutí, a potřebujeme harmonizované daňové základy,” dodal.


Předseda S&D Gianni Pittella (IT) uvedl, že se cítí „rozhořčen za občany, kteří jsou zasaženi velkými společnostmi, které neplatí daně tam, kde vytvářejí zisky. Vyhýbání se daňovým povinnostem je celosvětovým problémem, a největší hanba je, že ani není protizákonné. Předpisy se proto musí změnit.” Gianni Pittella navrhl trojici opatření: “za prvé jasné vymezení “daňových rájů”, za druhé těžké tresty pro pachatele a za třetí daňové vykazování v každé zemi.”


Kay Swinburne (EKR, UK) rovněž vyzvala k dalším opatřením, zejména vůči agresivnímu vyhýbání se placení daní. Zdůraznila, že je potřeba globální vykazování o daňových rozhodnutích ve všech zemích. “Mělo existovat již dávno,” uvedla. Dodala, že by Parlament měl před vyslovením soudů vyčkat na šetření vedené komisařkou Vestager.


Předseda skupiny ALDE Guy Verhofstadt (BE) uvedl, že šetření Komise musí být dokončeno do konce roku a nesmí se týkat pouze trojice zemí, ale problému vyhýbání se placení daní obecně. Vyzval rovněž k vytvoření zvláštního vyšetřovacího výboru Evropského parlamentu a ostatní skupiny požádal o podporu tohoto návrhu. “Toto je také jednoznačný případ, kdy potřebujeme více Evropy – musíme zavést společné právní předpisy pro plnění daňových povinností a konvergenční kodex, nikoli obecnou harmonizaci, neboť nevíme, na jaké úrovni harmonizovat,” uvedl také.


Gabriele Zimmer (GUE/NGL, DE) Jean-Clauda Junckera vyzvala, aby vysvětlil své chování z doby svého působení jako předseda vlády Lucemburska. Měl by podle ní rovněž vysvětlit, proč umožnil společnostem, aby se v jeho zemi vyhýbaly placení daní, čímž došlo k omezení finančních prostředků na boj proti chudobě a pro tvorbu pracovních míst.


Philippe Lamberts (Zelení/ESA, BE) uvedl, že je načase zastavit daňové války v Evropě. “Těmi, kdo z nich mají prospěch, jsou nadnárodní společnosti a velmi bohatí, zatímco obětí jsou veřejné evropské finance a tedy občané EU.” Komisařku Vestager Philippe Lamberts vyzval k rozšíření rozsahu šetření.


Paul Nuttall (EFDD, UK) uvedl: "Pane Junckere, během kampaně v evropských volbách jste byl součástí platformy za boj proti vyhýbání se placení daní ze strany nadnárodních společností, ale vyhýbání se placení daní jste připustil v Lucembursku. Občané jsou skeptičtí, protože po nich chcete, aby se chovali podle toho, co říkáte, a ne podle toho, co děláte. Máte jen dvě možnosti: buď podat demisi, nebo odstoupit po dobu trvání šetření.”


Bruno Gollnisch (NI, FR) obvinil Jean-Clauda Junckera z využívání skandálů za účelem získání více moci. Uvedl, že daňová harmonizace je potřebná, ale je také potřeba, aby nadnárodní společnosti platily daně v zemích, ve kterých tvoří zisk. Vyslovil rovněž pochyby v souvislosti s tím, že to budou úřednici Evropské komise, kterou vede předseda Juncker, kteří budou mít na starost šetření některých případů včetně Lucemburska.