Sdílet tuto stránku: 

Projev papeže Františka byl poslanci Evropského parlamentu oceněn vřelým potleskem © ep  

Ochrana lidské důstojnosti byla hlavním tématem dnešního slavnostního projevu papeže Františka ke členům Evropského parlamentu. Papež ve svém projevu, ve kterém vyzval Evropu, aby "znovuobjevila to nejlepší ze sebe sama," zdůraznil také otázky imigrace, ochrany životního prostředí a podpory lidských práv a demokracie.


V úvodu slavnostního zasedání předseda Evropského parlamentu Martin Schulz uvedl, že ztráta důvěry občanů v politiku, jak na národní, tak evropské úrovni, je "obrovská". Zdůraznil, že žádná instituce nemůže fungovat, pokud postrádá podporu. "Musíme proto všichni spolupracovat, abychom ztracenou důvěru získali zpět," uvedl.


Martin Schulz podtrhl "společné cíle" EU a katolické církve, mezi které patří prosazování "hodnot tolerance, respektu, rovnosti, solidarity a míru." "Evropská unie je o začleňování a spolupráci, spíše než o vylučování a konfrontaci," dodal.


Lidská práva a důstojnost


"Chtěl bych nabídnout poselství naděje a povzbuzení všem evropským občanům," řekl papež František poslancům. Uvedl, že v procesu obnovy Evropy po druhé světové válce byl klíčový koncept důstojnosti, a ocenil to, že "podpora lidských práv je v úsilí EU o prosazování lidské důstojnosti stěžejní," a to jak v rámci Unie, tak v jejích vztazích se třetími zeměmi.


Evropský parlament má "zodpovědnost udržet pro evropské národy demokracii naživu" - demokracie by se neměly "zhroutit pod tlakem nadnárodních zájmů, které nejsou univerzální," uvedl papež František. Dodal, že "nastal čas podporovat politiky, které vytvářejí pracovní místa, ale především je potřeba obnovit důstojnost práce tím, že budou vytvořeny řádné pracovní podmínky."


Životní prostředí a migrace


"Evropa byla vždy v čele úsilí na podporu ekologie," zdůraznil papež. Respektování životního prostředí neznamená jen vyvarovat se jeho ničení, ale také "používat jej pro dobré účely," jako je poskytování potravy těm, kteří ji potřebují, místo jejího plýtvání.


Papež František se rovněž vyjádřil k otázce migračních toků do EU. "Nemůžeme dopustit, aby se Středomoří stalo obřím hřbitovem," uvedl a zdůraznil, že osoby, které připlouvají po moři, potřebují "přijetí a pomoc". Evropa bude s to vyřešit problémy spojené s imigrací pouze tehdy, "pokud bude schopna jasně prosazovat svou vlastní kulturní identitu," dodal.

 

Videozáznam projevu můžete zhlédnout prostřednictvím odkazu.

Živé zpravodajství z projevu naleznete na twitterovém účtu @EuroParlPress.


Doplňující informace


Papež František navštívil Evropský parlament na základě pozvání, které mu jménem EP předal jeho předseda Martin Schulz během své oficiální návštěvy Vatikánu 11. října 2013. Poslední návštěva hlavy Vatikánu se uskutečnila před 26 lety - 11. října 1988, rok před pádem Berlínské zdi, k poslancům promluvil papež Jan Pavel II.

 

 

Papež přijel do Evropského parlamentu okolo 10:30 a byl uvítán předsedou Schulzem v rámci slavnostního ceremoniálu, v jehož průběhu zazněly hymny Vatikánu a EU a byla vztyčena vlajka Vatikánu. Po ceremoniálu představil předseda Schulz papeži Františkovi členy předsednictva a konference předsedů EP. Po svém projevu ke členům Evropského parlamentu papež pokračoval svůj program návštěvou Rady Evropy.

 

Evropský parlament je jedinou přímo volenou institucí EU a jeden z největších demokratických parlamentů ve světě. Jeho 751 členů zastupuje 500 milionů občanů EU. Poslanci EP jsou voleni na pětileté funkční období ve 28 členských státech EU.