Sdílet tuto stránku: 

Poslanci dali v úterní rozpravě najevo své zklamání z toho, že nebylo dosaženo dohody s Radou o doplnění rozpočtových prostředků EU na rok 2014 a o novém rozpočtu na rok 2015. Členské státy EU vyzvali, aby projevily politickou vůli k řešení neustále rostoucího počtu nezaplacených faktur za rok 2014. Jednání budou opět pokračovat poté, co bude 28. listopadu představen nový návrh rozpočtu.


Nemůžeme pochopit, jak mohla Rada strávit o tolik více času řešením svého vlastního problému - tedy přerozdělováním příspěvků členských států na základě HND - spíše než zasazením se o rozpočet pro EU jako celku," uvedl zpravodaj EP pro rozpočet na rok 2014 Gérard Deprez (ALDE, BE). "Máme povinnost dohodnout se na dobrém rozpočtu pro rok 2014 i pro rok 2015," zdůraznil.


Poslanci opět trvali na tom, že nejdříve musí dojít k dohodě na splacení faktur, které nemohou být zaplaceny z důvodu nedostatku finančních prostředků, a až následně mohou proběhnout jednání o rozpočtu na rok 2015.


Zaplatit dluhy


ˮNáš návrh je snadno pochopitelný: musíme zaplatit vlastní dluhy. Nemůže oddalovat platby občanům, organizacím nebo studentům. (...) Více než 28 miliard EUR nezaplacených faktur - to je strašné," uvedla Eider Gardiazábal Rubial (S&D, ES), jedna z dvojice zpravodajek k rozpočtu EU na rok 2015.


“Parlament je připraven zabývat se jakýmkoli návrhem na řešení problému nezaplacených faktur. Ze strany Rady potřebujeme politickou vůli tento problém řešit," dodala.


Aby mohl být problém vyřešen v dlouhodobém horizontu, poslanci žádají Komisi, aby představila návrh na postupné snížení částky, kterou nezaplacené faktury představují - ta se z 5 miliard EUR v roce 2010 vyšplhala na 28 miliard EUR na konci roku 2014.


Na zaplacení nejnaléhavějších plateb je dost prostředků


ˮNikdo nechápe, že máme peníze, ale nemůžeme je použít, protože členské státy dávají přednost naplnit si jimi vlastní kapsy," uvedla druhá zpravodajka k rozpočtu na rok 2015 Monika Hohlmeier (ELS, DE) s poukazem na 5 miliard EUR neočekávaných příjmů v rozpočtu, pocházejících zejména z pokut. Tyto prostředky však členské státy nejsou ochotny použít na zaplacení nejnaléhavějších plateb, které dle Komise představují v současné době částku 4,7 miliard EUR.


Startovní pozice Rady v poslední možný den "nepřijatelná"


Jednání Parlamentu s Radou bylo letos obzvláště složité kvůli neschopnosti Rady dohodnout se na své vyjednávací pozici dříve než v poslední den jednadvacetidenního "smírčího" období, které je stanoveno Smlouvami.


ˮVe skutečnosti pracovala jen jedna polovina rozpočtové autority," poznamenal předseda rozpočtového výboru EP Jean Arthuis (ALDE, FR). Dodal, že je "nepřijatelné", aby členské státy vysílaly své představitele na jednání bez mandátu.


Další postup

Evropská komise představí 28. listopadu nový návrh rozpočtu. Na jednání mezi Parlamentem a Radou tak bude prostor dva týdny, aby Parlament mohl o dohodnutém textu hlasovat na posledním plenárním zasedání v tomto roce v prosinci.


Nebude-li dosaženo dohody o rozpočtu na rok 2015 do 1. ledna 2015, bude se EU muset řídit rozpočtovým provizoriem tzv. dvanáctin, tzn., že by každý měsíc byla k dispozici jedna dvanáctina rozpočtu z roku 2014 či z návrhu rozpočtu pro rok 2015, podle toho, která částka je nižší. "To by ohrozilo naše občany, neboť by bylo mnohem složitější poskytnout finanční zdroje ve chvíli, kdy budou potřebné," uvedla komisařka pro rozpočet Kristalina Georgieva.Postup: Spolurozhodování, 1. čtení