Sdílet tuto stránku: 

Nová pravidla pro boj proti praní peněz pomohou v boji s daňovými úniky a financováním terorismu mj. tím, že usnadní vystopování finančních transakcí. ©BELGA/AGEFOTOSTOCK 

Jména skutečných vlastníků podniků budou muset být uváděna v centrálních registrech členských států EU, které budou přístupné vnitrostátním orgánům i veřejnosti s “oprávněnými zájmy”, například investigativním novinářům. Vyplývá to z dohody s Radou, kterou ve středu schválil Parlament. Cílem nové směrnice je pomoci v boji proti praní špinavých peněz, daňovým trestným činům a financování terorismu. Parlament schválil také nová pravidla umožňující jednodušší vystopování finančních transakcí.

Čtvrtá směrnice na boj proti praní špinavých peněz (AMLD) vůbec poprvé zaváže členské státy EU k vytvoření centrálních registrů, které budou obsahovat informace o skutečných vlastnících (tzv. “beneficial owners”) podnikatelských subjektů a dalších právnických osob, včetně svěřeneckých fondů. Původní návrh Evropské komise tyto centrální registry neobsahoval, do konečného textu jej prosadili poslanci EP.


Banky, auditoři, právníci, realitní makléři, kasina a další entity budou muset na základě textu směrnice plnit specifické oznamovací povinností o podezřelých transakcích svých klientů.


Přístup osob s "oprávněným zájmem"


K informacím z centrálních registrů budou mít přístup příslušné orgány a finanční zpravodajské služby (bez omezení), "povinné osoby" (např. banky provádějící hloubkovou kontrolu klienta), ale také veřejnost (ačkoli veřejný přístup může být podmíněn online registrací žadatele a zpoplatněn za účelem pokrytí administrativních nákladů).


Osoba či organizace (např. investigativní novináři či neziskové organizace) budou muset prokázat "oprávněný zájem" v souvislosti s podezřením na praní peněz, financování terorismu a souvisejícími predikativními trestnými činy jako korupce, daňové trestné činy a podvody.


Tyto osoby budou muset mít přístup přinejmenším k informacím o jméně, měsíci a roku narození, státní příslušnosti a zemi bydliště skutečného majitele a o povaze skutečné držené účasti. Výjimky z přístupu těchto osob mohou být ze strany členských států stanoveny pouze "v jednotlivých případech za výjimečných okolností".


Informace z centrálních registrů o poskytovatelích svěřeneckých služeb budou dostupné pouze příslušným orgánům a "povinným osobám".


Zvláštní opatření pro "politicky exponované osoby"


Text směrnice stanoví jasnější pravidla, která se budou vztahovat na "politicky exponované osoby", tj. osoby, u kterých existuje vyšší než obvyklé riziko korupčního chování z titulu politické funkce, kterou zastávají. Jedná se například o hlavy států, ministry, členy nejvyšších soudů, členy parlamentu, ale i o jejich rodinné příslušníky.


V případě obchodních vztahů s politicky exponovanými osobami budou muset členské státy na základě směrnice přijmout další opatření, jejichž cílem bude mj. zjistit zdroj majetku a zdroj finančních prostředků, které figurují v obchodních vztazích nebo transakcích s takovými osobami.


Vystopování převodů finančních prostředků


Poslanci schválili rovněž nařízení o převodech finančních prostředků, jehož cílem je zvýšit vystopovatelnost plátců a příjemců, jakož i jejich majetku.


Další postup


Členské státy budou mít dva roky na provedení opatření obsažených ve směrnici o boji proti praní peněz do svých vnitrostátních předpisů. Nařízení o převodech finančních prostředků bude přímo účinné ve všech členských státech 20 dní po uveřejnění jeho textu v Úředním věstníku EU.


Postup: Spolurozhodování (řádný legislativní postup): dohoda ve 2. čtení

2 - 5 %  ; Objem každoročně vypraných peněz představuje 2 - 5 % celosvětového HDP

Sdílet tento výrok: 
Definice 
  • Tzv. "beneficial owner” je skutečným vlastníkem podnikatelského subjektu, který ovládá danou společnost a její aktivity. Představuje také konečnou instanci, která povoluje její transakce, ať už napřímo či prostřednictvím prostředníka.