Sdílet tuto stránku: 

Práce zvláštního výboru Evropského parlamentu pro daňová rozhodnutí bude od 2. prosince pokračovat v rámci nového mandátu na šest měsíců. Jednohlasné rozhodnutí Konference předsedů potvrdil Parlament na středečním plénu. Práce výboru se zaměří na škodlivé režimy firemních daní a na postupy na evropské a mezinárodní úrovni.

Rozhodnutí bylo Parlamentem schváleno poměrem hlasů 561 (pro): 69 (proti): 5 (zdrželo se hlasování)


Složení zvláštního výboru bude stejné jako u prvního výboru. Nový výbor naváže na práci toho předešlého, zejména se pak bude zabývat nevyřešenými otázkami, které byly zdůrazněny v usnesení ze dne 25. listopadu. Patří mezi ně aktivity Komise v oblasti státní podpory a daní, naplňování daňové legislativy ze strany členských států a agresivní daňové plánování.


Nový výbor se podrobněji zaměří na to, jak se členské státy EU a instituce řídí doporučeními prvního výboru. Bude také sledovat probíhající práci mezinárodních institucí jako OECD a G20.


Celé znění mandátu viz odkazy.