Sdílet tuto stránku: 

Parlament ve středu schváleném usnesení představil právní předpisy potřebné pro zlepšení transparentnosti daní z příjmů právnických osob a pro lepší koordinaci a konvergenci celoevropské daňové politiky. Úsilí Parlamentu přesvědčit členské státy, aby zakročily proti agresivnímu daňovému plánování a daňovým únikům nadnárodních společností v Evropě, podnítila aféra "Luxleaks", v rámci které došlo v listopadu 2014 k odhalení pochybných daňových dohod mezi Lucemburskem a nadnárodními společnostmi.

Usnesení připravené parlamentním výborem pro hospodářské aměnové záležitosti bylo schváleno poměrem 500 (pro): 122 (proti): 81 (zdrželo se hlasování). Evropská komise bude muset na každý návrh právních předpisů, a to i v případě, kdy by nepředložila legislativní návrhy.

 

“Tato zpráva odráží odhodlání jak Evropského parlamentu, tak evropských občanů, provést opravdovou legislativní změnu, která by zabránila tomu, aby společnosti přeskakovaly přes hranice a neodváděly tak na daních skoro nic. Skandál 'Luxleaks' ukázal, jak moc se těmto společnostem daří vyhnout se placení daní, jež by se daly využít na výstavbu škol, nemocnic či na splácení národního dluhu," uvedla spoluzpravodajka Anneliese Dodds (S&D, UK).


"Úniky na firemních daních představují ztrátu v národních rozpočtech desítek miliard ročně, vedou k nekalé soutěži mezi firmami a snižují důvěru evropských občanů ve státy a vlády," uvedl spoluzpravodaj Luděk Niedermayer (ELS, ČR). Dodal, že "okamžité zavedení opatření navrhnuté Parlamentem a OECD by poskytlo jedinečnou příležitost zlepšit nejen národní výběr daní, nýbrž i zaručit spravedlivou daňovou soutěž a snížit náklady podniků na dodržování předpisů."


Doporučené právní kroky


Doporučené právní kroky staví na práci zvláštního výboru Evropského parlamentu pro daňová rozhodnutí, jehož doporučení byla schválena na plenárním zasedání dne 26. listopadu.


Poslanci mimo jiné požadují, aby Komise:


 • do června 2016 předložila návrh na vykazování zisku, daní a dotací pro každou zemi zvlášť
 • předložila návrh na zavedení osvědčení „férového plátce daně“ (Fair Tax Payer)
 • zavedla, coby první krok, povinný uplatňovaný společný základ daně z příjmů právnických osob (Common Tax Base - CCTB), který by měl být později také konsolidován (CCCTB)
 • předložila návrh na společné evropské daňové identifikační číslo
 • předložila návrh na právní ochranu oznamovatelů
 • zkvalitnila mechanismy pro řešení přeshraničních daňových sporů
 • předložila návrh na nový mechanismus, pomocí kterého by se členské státy měly vzájemně informovat, pokud mají v úmyslu zavést novou formu příspěvků, úlev, výjimek, pobídek, či jiných opatření, jež by mohla mít podstatný dopad na daňový základ v jiném členském státě
 • odhadla deficit daní právnických osob - tj. rozdíl mezi výší dlužných a výší zaplacených daní právnických osob
 • posílila mandát a zvýšila transparentnost Skupiny Rady pro kodex chování pro zdaňování podniků
 • poskytla pokyny ohledně způsobů, jak uplatňovat režimy pro zdaňování příjmů z práv duševního vlastnictví ("patent boxes"), aby se zajistilo, že nebudou škodlivé
 • navrhla společné definice pro „stálé provozovny“ a „ekonomickou podstatu“, aby se zajistilo, že společnosti k hospodářství členského státu, v němž vyvíjejí zdanitelnou činnost
 • navrhla unijní definicí "daňového ráje" a protiopatření namířená proti společnostem, které daňové ráje využívají
 • zkvalitnila rámec pro stanovování převodních cen v EU.

Další postup


Komise bude mít tři měsíce k tomu, aby na doporučení Parlamentu zareagovala, a to buď formou legislativního návrhu anebo vysvětlením důvodů pro jeho nenavržení.

Mezitím se Parlament shodl na novém šestiměsíčním mandátu zvláštního výboru pro daňová rozhodnutí, jehož práce zahrnuje pečlivé sledování právních iniciativ týkajících se zdanění právnických osob a další vyšetřovací opatření. Nový výbor rovněž přijme opatření v návaznosti na probíhající činnost mezinárodních institucí, včetně OECD a G20.


Postup: Legislativní usnesení

Tisková konference: 16. prosience v 14:30