Sdílet tuto stránku: 

Data protection keyboard - ©AP Images/European Union - EP 

Poslanci Evropského parlamentu schválili ve čtvrtek nová pravidla pro ochranu údajů EU, která mají za cíl poskytnout občanům zpětnou kontrolu nad svými osobními údaji a vytvořit vysokou a jednotnou úroveň ochrany osobních údajů v celé EU. Reforma také stanoví minimální normy pro využívání údajů pro policejní a soudní účely.

Hlasování Parlamentu uzavřelo více než čtyři roky práce na úplném přepracování pravidel pro ochranu údajů občanů EU. Reforma nahradí stávající směrnici o ochraně osobních údajů z roku 1995 obecným nařízením navrženým tak, aby byla občanům poskytnuta větší kontrola nad jejich osobními soukromými informacemi v digitalizovaném světě a prostředí chytrých telefonů, sociálních médií, internetového bankovnictví a globálních převodů.

"Obecné nařízení o ochraně údajů dává vysokou a jednotnou úroveň ochrany údajů v celé EU. Je to velký úspěch pro Evropský parlament a silné ano pro práva spotřebitelů a hospodářskou soutěž v digitálním věku. Občané budou moci sami rozhodnout, které osobní údaje chtějí sdílet," uvedl zpravodaj Jan Philipp Albrecht (GREENS/EFA, DE).

"Nařízení také vytvoří srozumitelná pravidla pro podniky a vytvoří jednotné právo v celé EU. Nový právní předpis vytváří důvěru, právní jistotu a spravedlivější realizaci hospodářské soutěže," dodal.

Nová pravidla zahrnují ustanovení o:

  • právu být zapomenut, (čl. 17)
  • jasném a kladném souhlasu dotyčné osoby se zpracováním osobních dat, (čl. 7)
  • právu převést svá data k jinému poskytovateli služeb, (čl. 20)
  • právu vědět, že se data dotyčné osoby stala předmětem hackerství, (čl. 33, 34)
  • zajištění o tom, že zásady ochrany osobních údajů jsou vysvětleny v jasném a srozumitelném jazyce (čl. 12, 13, 14)
  • silnějším vymáhání pokuty až do výše 4% celkového celosvětového ročního obratu firem - jako odstrašující prostředek za porušení pravidel. (čl. 83 (5))

Nová pravidla pro datové přenosy s cílem zajistit plynulejší policejní spolupráci


Balíček ochrany údajů rovněž zahrnuje směrnici o datových přenosech pro policejní a soudní účely. Bude se vztahovat na přeshraniční datové přenosy v rámci EU a poprvé se stanoví minimální normy pro zpracování dat pro policejní účely v rámci každého členského státu EU.

Nová pravidla mají za cíl chránit jednotlivce, ať už oběti, zločince či svědky, tím, že stanoví jasná práva a omezení týkající se předávání údajů za účelem prevence, vyšetřování, odhalování a stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, včetně ochrany proti a předcházení ohrožení veřejné bezpečnosti, přičemž zároveň usnadňuje hladší a efektivnější spolupráci mezi donucovacími orgány.

"Hlavním problémem týkajícím se teroristických útoků a další nadnárodní trestné činnosti je to, že donucovací orgány členských států se zdráhají k výměně potřebných informací," řekla o směrnici zpravodajka Marju Lauristin (S&D, ET). "Stanovením evropské normy pro výměnu informací mezi donucovacími orgány, bude směrnice o ochraně údajů mocným a užitečným nástrojem, který pomůže orgánům ve sdílení osobních údaje snadno a efektivně. Směrnice bude zároveň respektovat základní právo na ochranu soukromí," dodala.

Další podrobnosti o obecném nařízení o ochraně údajů a směrnici lze najít v našich Q&A.

Další kroky


Nařízení vstoupí v platnost 20 dní po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. Její ustanovení budou přímo vymahatelná ve všech členských státech dva roky po tomto datu.

Členské státy budou mít dva roky na zapracování těchto ustanovení směrnice do vnitrostátního práva.

Vzhledem ke zvláštnímu statutu Velké Británie a Irska v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí budou ustanovení směrnice použita v těchto zemích pouze v omezené míře.

Dánsko bude moci rozhodnout do šesti měsíců po konečném přijetí této směrnice, zda chce nařízení zavést do svého vnitrostátního práva.Postup: Spolurozhodování, druhé čtení