Sdílet tuto stránku: 

Nově přijatá pravidla vyjasní majetkové poměry milionů mezinárodních párů - ©AP Images/European Union/EP 

EP přijal postoj k dohodě mezi 18 členskými státy Evropské unie k vyjasnění pravidel týkajících se majetkových poměrů mezinárodních párů. Nová pravidla pro určení země, jejíž soudy by měly urovnat majetkové spory v případě rozvodu nebo úmrtí u mezinárodních párů či registrovaných partnerství byla přijata ve čtvrtek.

Nová pravidla by měla ukončit souběžná řízení v různých členských státech, jejichž soudy musí řešit takové majetkové spory, ve kterých se náklady často pohybují okolo 1,1 miliardy eur ročně. Tato pravidla by se uplatnila v 18 členských státech EU, které byly ochotny připojit se k této iniciativě posílené spolupráce.


“Bylo na čase, aby vznikl evropský nástroj, díky němuž budou ošetřeny majetkové poměry. Mezinárodní páry nyní získají ve všech formách svazku právní jistotu, lepší přístup k justici a jednotným pravidlům, která se vztahují právě na 16 miliónů mezinárodních párů, které žijí v EU,“ uvedl zpravodaj Jean-Marie Cavada (ALDE, FR).

Obě nařízení, jedno k majetkovým poměrům manželů a jedno k majetkovým poměrům registrovaných partnerů, by měla určit, který soud bude mít pravomoc a které právo bude uplatňované v postupech týkajících se majetku mezinárodních párů. Oba předpisy by rovněž v členských zemích usnadnily uznávání a výkon rozhodnutí k majetkovým poměrům vydaných v jiném členském státě.

Manželství a partnerství nicméně zůstávají předmětem otázek, jelikož se jedná o instituce definované podle vnitrostátních právních předpisů členských států. Nařízení obsahují řadu ochranných opatření k zajištění dodržování vnitrostátních právních systémů. Například nic nenutí zúčastněné členské státy, jejichž právo nezná institut registrovaného partnerství, převzít odpovědnost pro řešení sporů v těchto partnerstvích.