Sdílet tuto stránku: 

Spojené království musí zcela a plně respektovat přání většiny svých obyvatel a co nejdříve oficiálně oznámit vystoupení z EU. Dokud se tak nestane, nemohou být zahájena jednání o nových vztazích mezi Spojeným královstvím a EU, říká usnesení, které schválil Evropský parlament na mimořádném úterním plenárním zasedání. Poslanci taktéž zdůrazňují naléhavost reforem, které by zajistily, že EU je v souladu s očekáváním svých občanů.

Po rozpravě, na které vystoupili předsedové politických skupin Evropského parlamentu, předsedy Evropské komise Jean-Claude Junckera a zástupkyně Rady EU, nizozemské ministryně Jeanine Hennis-Plasschaertová, hlasovali europoslanci o usnesení k výsledkům referenda ze dne 23. června. Text byl přijat 395 hlasy, proti bylo 200 poslanců a 71 poslanců se zdrželo hlasování.


Evropský parlament vyzývá britskou vládu, aby respektovala demokratické rozhodnutí britských občanů a rychle uplatnila postup o odstoupení, tj. aktivovala článek 50 Smlouvy o EU, aby mohla začít vyjednávání o vystoupení co nejdříve.


Aby se zabránilo nejistotě, která by měla negativní výslekdy pro všechny, a ochránila celistvost Evropské unie, měl by britský premiér oficiálně oznámit výsledky referenda a záměr vystoupit z EU na jednání Evropské rady 28. a 29. června.


Poslanci připomínají, že podle Smluv je zapotřebí souhlas Evropského parlamentu, který musí být plně zapojen do všech fází nejrůznějších postupů týkajících se dohody o vystoupení a veškerých budoucích vztahů.


Zrušení britského předsednictví Radě EU v roce 2017

 

Evropský parlament taktéž vyzývá Radu EU, aby změnila pořadí předsednictví za účelem ochrany řízení každodenního chodu EU bez ohledu na vystoupení Spojeného království z EU. Spojené království mělo vést předsednictví Rady EU v druhé polovině roku 2017. Parlament taktéž provede změny své interní organizace s ohledem na vůli většiny občanů Spojeného království vystoupit z Evropské unie.


Budoucnost EU


Poslanci trvají na tom, že současné výzvy vyžadují reformu, aby se Unie stala lepší a demokratičtější a plnila očekávání občanů. "Zatímco se některé členské státy mohou rozhodnout, že se chtějí integrovat pomaleji nebo do menší míry, je nutné posílit jádro EU a vyhnout se řešením, kdy by si státy samy volily oblasti integrace", uvádí text.Sledujte debatu živě prostřednictvím EP Live, EbS + a Storify