Sdílet tuto stránku: 

Evropský parlament schválil dohodu CETA poměrem: 408 hlasů pro a 254 proti (33 poslanců se zdrželo). 

Evropský parlament ve středu 15. února schválil Komplexní hospodářskou a obchodní dohodu mezi EU a Kanadou, známou pod zkratkou CETA. Dohoda, jejímž cílem je zintenzivnit obchodní výměnu zboží a služeb a zvýšit investiční toky přes Atlantik, by se mohla prozatímně uplatňovat již od dubna 2017.

„Schválením dohody CETA jsme si vybrali otevřenost a růst a vysoké standardy namísto protekcionismu a stagnace. Kanada je zemí, s níž máme společné hodnoty, a spojencem, na kterého se můžeme spolehnout. Spolu můžeme budovat mosty místo zdí, s cílem zajistit prosperitu našim občanům. CETA bude majákem budoucích obchodních dohod na celém světě,“ uvedl zpravodaj dohody, poslanec Artis Pabriks (EPP, LV).

Poslanci dohodu schválili poměrem hlasů 408 (pro): 254 (proti): 33 (zdrželo se hlasování).

Zintenzivnění obchodní výměny

CETA odstraní cla na většinu obchodovaného zboží a služeb a zajistí vzájemné uznání certifikací široké škály produktů. Kanada zároveň otevře federální a místní trhy veřejných zakázek podnikům z EU. Pro kanadské firmy jsou veřejné soutěže v Unii přístupné již v současnosti.

Evropští poskytovatelé služeb v různých oblastech, od námořní dopravy přes telekomunikace a inženýrské služby až po služby v oblasti životního prostředí a účetnictví, získají díky obchodní dohodě snadnější přístup na kanadský trh.

Ochrana zemědělství a sociálních standardů EU

Zástupci Unie v rámci jednání o konečném znění dohody zajistily na kanadském trhu ochranu pro více než sto čtyřicet evropských zeměpisných označení, tedy Unií chráněných potravinářských a nápojových produktů. Součástí dohody jsou i doložky o udržitelném rozvoji, které zajistí dodržování standardů EU v oblasti životního prostředí a sociální ochrany a do budoucna zabrání jejich oslabování.

EU a Kanada v preambuli dohody i v připojeném společném prohlášení potvrdily, že ustanovení CETA neomezí právo jednotlivých zemí regulovat vnitrostátní záležitosti ve veřejném zájmu. Cílem tohoto kroku je rozptýlit obavy části veřejnosti, že dohoda dává neúměrnou moc nadnárodním společnostem a znemožní zemím přijímat legislativu na ochranu zdraví, bezpečnosti a životního prostředí.

Výjimky

CETA neodstraní celní překážky v oblasti veřejných, audiovizuálních a dopravních služeb. Liberalizace vzájemného obchodu se také nedotkne některých zemědělských produktů, mezi které patří drůbež, mléčné výrobky a vejce.

Transparentnější ochrana investic

Po tlaku poslanců došlo k nahrazení kontroverzního mechanismu urovnávání sporů mezi soukromými investory a státem (ISDS) systémem investičních soudů (ICS). Státy by tak měly mít větší kontrolu nad výběrem arbitrů, posílit by se také měla transparentnost celého procesu.

Dohoda o strategickém partnerství mezi EU a Kanadou

Poslanci také udělili souhlas s uzavřením dohody o strategickém partnerství mezi EU a Kanadou (SPA), která by měla zintenzivnit vzájemnou dvoustrannou spolupráci v neobchodních věcech, například v oblasti zahraniční a bezpečnostní politiky, boje proti terorismu a organizovanému zločinu, podpory udržitelného rozvoje, výzkumu a kultury. Plénum schválilo dohodu SPA poměrem hlasů 506 (pro): 142 (proti): 43 (zdrželo se hlasování).

Další postup

CETA by mohla začít předběžně platit prvního dne měsíce následujícího po dni, kdy se obě strany vzájemně informují o ukončení všech vnitřních postupů nezbytných pro prozatímní uplatňování dohody. Poslanci očekávají, že se tak stane nejdříve 1. dubna 2017. Jelikož byla CETA Evropskou komisí prohlášena za takzvanou smíšenou dohodu, ratifikovat ji musí i členské státy EU, tedy národní a v některých případech i regionální parlamenty.

Videozáznamy vystoupení zpravodajů a komisařky

 


Videozáznamy vystoupení zástupců politických skupinSouvislosti

Jednání o dohodě CETA byla zahájena v květnu 2009 a ukončena v září 2014. Představitelé EU a Kanady podepsali dohodu dne 30. října 2016. V roce 2015 dosáhla hodnota zboží dovezeného z Kanady do EU 28,3 miliard eur. Vývoz zboží z Unie do Kanady dosáhl v témže roce hodnoty 35,2 miliard eur. Objem obchodní výměny by v momentě plného provádění dohody mohl narůst o více než 20%.


Postup: Souhlas (2x)

Twitter: #CETA

„Tato obchodní dohoda je založena na osvědčených postupech na obou stranách Atlantiku.“ Zpravodaj CETA

poslanec Artis Pabriks (EPP, LV) 
Sdílet tento výrok: 

20%  ; Procento, o které by měla narůst obchodní výměna mezi EU a Kanadou, až se začne plně uplatňovat dohoda CETA.

Sdílet tento výrok: 
Fakta 
  • Zástupci Unie v rámci jednání o konečném znění dohody zajistili na kanadském trhu ochranu pro víc než 140 evropských zeměpisných označení, tedy Unií chráněných potravinářských a nápojových produktů.