Sdílet tuto stránku: 

Zbraně ke střelbě slepými náboji a nedostatečně deaktivované zbraně, jaké byly například využity při teroristických útocích v Paříži, budou podléhat přísnějším kontrolám. Evropský parlament schválil v úterý 14. března novelizaci směrnice o střelných zbraních. Členské státy podle ní také budou muset zavést evidenční systém pro vydávání a obnovu licencí a posílit vzájemnou výměnu informací.


Nová legislativa je výsledkem dohody vyjednavačů Evropského parlamentu a slovenského předsednictví v Radě EU z prosince 2016. Poslanci její znění schválili poměrem hlasů 491 (pro) : 178 (proti) : 28 (zdrželo se hlasování).

„Za poslední rok a půl jsme v Parlamentu pracovali s mnoha zainteresovanými stranami, orgány činnými v trestním řízení, zkušebnami střelných zbraní a právními experty ve snaze ochránit zájmy oprávněných uživatelů zbraní a zároveň vyřešit problémy v oblasti bezpečnosti. Parlamentní text prošel mnohými významnými úpravami. Změny, na kterých jsme se dohodli, odstraní nedostatky a významně přispějí k naší bezpečnosti, zároveň však budou respektovat práva zákonných vlastníků,“ uvedla parlamentní zpravodajka Vicky Ford (ECR, UK).

Předcházet tomu, aby se zbraně dostaly do nepovolaných rukou

Členské státy zavedou na základě nových pravidel přísnější kontroly expanzních zbraní, tedy zbraní s akustickým efektem bez projektilu, které mohou být poměrně jednoduše předělány na zbraně schopné střelby ostrými náboji. Takové zbraně byly využity během teroristického útoku na pařížskou redakci Charlie Hebdo v roce 2015.

Některé členské státy v současnosti umožňují zakoupení expanzní zbraně bez povolení či jakéhokoliv oznámení odpovědnémum úřadu. Podle novely směrnice se na jejich nákup budou vztahovat stejná pravidla, jaká platí pro koupi stejné zbraně schopné střelby ostrými náboji.

Členské státy nicméně budou moci určitým jednotlivcům a institucím vydat oprávnění k vlastnictví střelné zbraně kategorie A, tedy zbraně zakázané pro civilní použití. Může se to týkat například sportovních střelců, vojáků v záloze či muzeí, a ve výjimečných a odůvodněných případech a v souladu s přísnými bezpečnostními opatřeními i sběratelů.

Nezvratná deaktivace

Novelizovaná směrnice zpřísňuje pravidla v oblasti označování střelných zbraní a jasněji definuje takzvané deaktivované zbraně, jejichž vlastnictví bude muset být phlášeno vnitrostátním orgánům. Díky nátlaku parlamentních vyjednavačů se Komise zavázala vypracovat (spolu s národními experty) nové normy a techniky pro deaktivaci zbraní a to do konce května 2017. Ty by měly zajistit nevratnost deaktivace, a tedy nemožnost ostré střelby z takto znehodnocené zbraně.

Nová legislativa také zavádí přísnější kontroly nákupu některých poloautomatických střelných zbraní, které využívají velkokapacitní zásobníky (více než 20 nábojů u krátkých poloautomatických zbraní a více než 10 nábojů u dlouhých zbraní) i původně automatických zbraní, které byly předělány na poloautomaty. Členské státy však mohou rozhodnout, že jednotlivci, kteří mají v současnosti tyto zbraně v legálním držení, si je budou moci bez dodatečné kontroly ponechat.


Nová pravidla vyžadují, aby členské státy zaznamenávaly všechny informace nezbytné pro vystupování a identifikaci střelných zbraní ve svých vnitrostátních evidenčních systémech a zvýšily vzájemnou výměnu informací v této oblasti.

Podrobnější informace o kompromisním znění novelizované směrnice najdete na těchto stránkách.

Kategorie střelných zbraní

Směrnice rozděluje střelné zbraně pro civilní použití do tří kategorii. Střelné zbraně kategorie A jsou zakázány pro civilní použití s ​​jistými výjimkami. Vlastnictví střelných zbraní kategorie B je vázáno na vydání povolení členským státem. Střelné zbraně z kategorie C je možné zakoupit bez povolení, jejich vlastnictví je však třeba nahlásit úřadům.

Další postup

Směrnici schválenou Parlamentem musí ještě formálně potvrdit i ministři EU v Radě.

Po vstupu nové legislativy v platnost budou mít členské státy 15 měsíců na implementaci jejích ustanovení do vnitrostátních právních předpisů a 30 měsíců na nastavení zmiňovaných evidenčních systémů k vystopování a identifikaci střelné zbraně.

Souvislosti

 
Směrnice EU o střelných zbraních z roku 1991, která byla naposledy novelizována v roce 2008, stanoví podmínky, na základě kterých budou moci soukromé osoby legálně získat a vlastnit zbraň, případně ji přenést do jiného členského státu.

Evropská komise se v rámci Evropského programu v oblasti bezpečnosti na období 2015-2020 zavázala předložit návrh novely platné legislativy EU o střelných zbraních s cílem zlepšit výměnu informací mezi členskými státy, posílit sledovatelnost střelných zbraní, sjednotit jejich označování a stanovit společné normy pro jejich neutralizaci.

  


Postup: Řádný legislativní postup (spolurozhodování), dohoda v 1. čtení
Typ dokumentu: Směrnice

Fakta: 
  • Střelné zbraně kategorie A jsou zakázány pro civilní použití s jistými výjimkami. 
  • Vlastnictví střelných zbraní kategorie B je vázáno na vydání povolení členským státem. 
  • Střelné zbraně z kategorie C je možné zakoupit bez povolení, jejich vlastnictví je však třeba nahlásit