Sdílet tuto stránku: 

Občané EU získají již brzy přístup ke svým předplaceným online filmům, když budou cestovat v rámci EU ©AP Images/European Union-EP 

Občané EU, kteří mají předplacené on-line filmy nebo televizi, budou mít přístup k jejich obsahu i během dočasných pobytů v jiné zemi Unie.

• přístup k předplacenému online obsahu při dočasném pobytu v jiném státě EU
• kontrola trvalého pobytu s cílem zamezit porušování autorských práv
• záruky ochrany údajů a soukromí uživatelů


Evropané často nemají při návštěvě jiného členského státu Unie přístup ke službám online obsahu, například filmům, seriálům, hudbě, hrám či přenosům sportovních zápasů, které si předplatili na území svého stálého bydliště.

Nová pravidla odstraní tato omezení tak, aby mohli občané EU na dovolené, pracovní cestě či na studijním pobytu v jiném členském státě využívat svůj doma předplacený audiovizuální obsah poskytovaný online službami, jakými jsou například Netflix, HBO Go, Amazon Prime, Spotify či Deezer.

Text nařízení o zajištění přeshraniční přenositelnosti on-line služeb poskytujících obsah v rámci vnitřního trhu, který je výsledkem dohody vyjednavačů Evropského parlamentu a Rady (ministrů) EU z února 2017, plénum podpořilo poměrem hlasů 586 (pro): 34 (proti): 8 (zdrželo se hlasování).

Kontrola pobytu a ochrana údajů

Poskytovatelé on-line služeb obsahu budou moci použít „přiměřené a účinné prostředky“ k ověření, že předplatitel jejich služeb se natrvalo nepřestěhoval do jiného členského státu Unie, a tedy že nedochází k porušení licencí na autorská práva. Mezi přípustné prostředky ověření bude patřit průkaz totožnosti, platební údaje - například číslo platební karty, veřejně dostupné informace o úhradě místních daní, fakturační nebo poštovní adresa předplatitele, jakož i kontrola IP adresy účastníka.

Poskytovatelé služeb musí zajistit, že osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a že - zejména v souvislosti s kontrolami IP adres - budou dostatečně chráněny.

Nová pravidla se budou vztahovat pouze na zpoplatněné online služby. Poskytovatelé bezplatných internetových služeb však získají možnost rozšířit přístup ke svému obsahu na celou Unii za předpokladu, že splní požadavky týkající se ověřování členského státu bydliště svých klientů.


Vyjádření zpravodaje


„Evropané čekali na tato nová pravidla, která jsou krokem k vytvoření jednotného digitálního trhu. Nová úprava zvyšuje mobilitu a poskytuje uživatelům přenositelnost evropského obsahu on-line, aniž by narušovala autorská práva,“ uvedl zpravodaj Jean-Marie Cavada (ALDE, FR).


Další postup

Text nového nařízení musí po Evropském parlamentu schválit ve stejném znění i Rada (ministrů) EU. Po vyhlášení v Úředním věstníku EU budou mít členské státy devět měsíců na přijetí nezbytných opatření. Následně se nová pravidla stanou účinnými.

Souvislosti

Podle údajů Komise za rok 2016 využívalo internet na stahování her, obrázků, filmů nebo hudby 58,8% obyvatel ČR. Průměr EU byl 64%. Mnozí z nich očekávají, že budou mít přístup ke svému předplacenému obsahu i na cestách po EU.

Počet uživatelů online obsahu by měl podle očekávání růst, jelikož 15. června dojde ke zrušení roamingových poplatků, a ceny přístupu na internet prostřednictvím mobilních zařízení se v rámci EU sníží.

Evropané čekali na tato nová pravidla, která jsou krokem k vytvoření jednotného digitálního trhu. Nová úprava zvyšuje mobilitu a poskytuje uživatelům přenositelnost evropského obsahu on-line, aniž by narušovala autorská práva.

Jean-Marie Cavada (ALDE, FR). 
Sdílet tento výrok: