Sdílet tuto stránku: 

Současná situace v Maďarsku je podle usnesení Evropského parlamentu důvodem k zahájení řízení, které může vést k sankcím vůči Maďarsku.

• Poslanci vidí vážné zhoršení situace v oblasti právního státu a demokracie

• Kontroverzní zákony musí být zrušeny a návrhy staženy

• Využívání fondů EU v Maďarsku se musí dostat pod drobnohled


Nelegislativní usnesení, které ve středu 17. května schválil Evropský parlament, navazuje na dubnové plenární zasedání s prvním místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem a maďarským premiérem Viktorem Orbánem. Schválený text konstatuje, že současná situace v Maďarsku v oblasti základních práv je důvodem k zahájení formálního řízení s cílem zjistit, zda existuje jasné riziko závažného porušení hodnot EU členským státem.


Usnesení žádá:

  • aktivaci čl. 7 odst. 1 Smlouvy o EU. Poslanci EP pověřili Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci, aby vypracoval oficiální usnesení a předložil ho plénu ke schválení
  • maďarskou vládu, aby zrušila zákon, který zpřísňuje postupy vůči žadatelům o azyl, stáhla návrh zákona, který zpřísňuje pravidla pro nevládní organizace, a dosáhla dohody s orgány USA, která zabezpečí fungování Středoevropské univerzity v Budapešti jako svobodné instituce
  • Evropskou komisi, aby důsledně sledovala využívání finančních prostředků EU maďarskou vládou

Test pro EU

Nedávný vývoj v Maďarsku vedl k vážnému zhoršení situace v oblasti právního státu, demokracie a základních práv. Situace v zemi je podle europoslanců zkouškou ochoty EU hájit své základní hodnoty. Poslanci EP také zopakovali potřebu zřízení mechanismu dozoru nad dodržováním základních hodnot EU podpořenou v usnesení z 25. října 2016.

Usnesení bylo přijato poměrem hlasů 393 (pro), 221 (proti) a 64 (se zdrželo hlasování).


Souvislosti

Mechanismus prosazování základních hodnot EU je zakotvený v článku 7 Smlouvy o Evropské unii. Podle čl. 7 odst. 1 může Rada EU rozhodnout, že existuje zřejmé nebezpečí závažného porušení hodnot EU členským státem a má zabránit skutečnému porušení hodnot tím, že adresuje konkrétní doporučení danému členskému státu. Tento proces může aktivovat jedna třetina členských států, Evropský parlament nebo Evropská komise. Rozhodnutí o existenci rizika vážného porušení hodnot EU musí následně přijmout Rada EU čtyřpětinovou většinou poté, co obdrží souhlas Parlamentu, který ho musí udělit dvoutřetinovou většinou odevzdaných hlasů - minimálně však absolutní většinu všech poslanců EP.

Další fází je čl. 7 odst. 2, podle kterého může Rada EU na návrh jedné třetiny členských států nebo Evropské komise rozhodnout, že došlo k závažnému porušení hodnot EU. Rada musí rozhodnout jednomyslně a Parlament musí dát svůj souhlas. Článek 7 odst. 3 zavádí sankce např. pozastavení hlasovacích práv v Radě.

 

 

Typ dokumentu: Nelegislativní usnesení

Twitter: #Hungary #CEU #fundamentalrights