Sdílet tuto stránku: 

Podíl občanů EU, kteří věří, že jejich země má prospěch z členství v EU, je 64%, což představuje nárůst o 4 procentní body oproti roku 2016. Stejný názor sdílí 56% Čechů.

  • Průzkum o názorech občanů na Evropskou unii a Evropský parlament
  • 56% Čechů uvedlo, že jejich země má prospěch z členství v EU
  • Češi očekávají, že Evropský parlament bude hájit zejména lidská práva, svobodu projevu, rovnost mužů a žen, a solidaritu mezi členskými státy EU
Generally speaking, do you think that (our country's) membership of the EU is...? 

Jasná většina občanů EU se domnívá, že členství v EU je pro jejich zemi dobrá věc, naznačuje nejnovější průzkum Eurobarometru pro Evropský Parlament (Parlementometr). S 57% je tento podíl téměř na své předkrizové úrovni. 47% respondentů se domnívá, že jejich hlas má v EU váhu, což je nejlepší výsledek od voleb do Evropského parlamentu v roce 2009.

 

I když v České republice 49% občanů nepovažuje členství v EU ani za dobrou ani za špatnou věc a  jako dobrou věc ji vidí pouze 29%, přesto je více než 56% přesvědčeno, že Česká republika má prospěch a výhody z členství v Evropské unii. EU podle nich podporuje zejména nové pracovní příležitosti (51%), hospodářský růst naší země (34%), lepší životní úroveň (32%) a přispívá k zachovávání míru a posílení bezpečnosti (28%).

 

Průzkumu Parlamentometru 2017 se formou osobních rozhovorů zúčastnilo 27881 občanů z 28 členských států. Parlementometr 2017 mapuje názory občanů na členství v EU a jeho přínosy, ať už se jedná o váhu jejich hlasu v EU, o jejich postoj k Evropskému parlamentu, jeho prioritám, činnostem a poslání. Průzkum v evropském kontextu potvrzuje stále příznivější pohled občanů na EU a pokračuje v trendu viditelném z průzkumů od roku 2016.

 

Předseda EP Antonio Tajani uvedl: "Výsledek průzkumu je velmi pozitivní a povzbudivý. Vyplývá z něj, že důvěra v naše instituce a naši práci i nadále roste, a že vystupujeme z krize posledních let. Přirozeně se v některých oblastech názory v jednotlivých členských státech liší. To by nás mělo inspirovat k tomu, abychom zintenzivnili naše úsilí o překonání vyjádřených obav. Obecně platí, že lidé stále častěji považují EU za klíčového hráče při řešení velkých výzev a při ochraně před společnými hrozbami, jako je terorismus, nezaměstnanost, chudoba a sociální vyloučení. Pro nás jako zástupce evropských občanů to znamená, že musíme vykazovat výsledky a že budeme ještě více pracovat na plnění nadějí a očekávání lidí. Výsledky průzkumu také považuji za mandát, aby Evropský parlament zvyšoval svou klíčovou roli při formování budoucnosti EU. Nejlepší fórum pro diskuzi o tom, jak by měla vypadat EU, jaké úkoly by měla vykonávat nebo jaké pravomoci by měla mít, je zde v Evropském parlamentu."

Taking everything into account, would you say that (our country)has on balance benefited or not from being a member of the EU? 

Parlament je na celoevropské úrovni příznivě hodnocen

 

Podíl evropských občanů, kteří mají neutrální postoj k Evropskému parlamentu, je 42%, zatímco pro 33% dotázaných má Parlament pozitivní image, což je o 8 procentních bodů více než ukazoval loňský průzkum. Podíl občanů, kteří mají negativní představu, klesl o sedm procentních bodů na 21%. V České republice má téměř polovina občanů (45%) neutrální postoj k Evropskému parlamentu, a ačkoliv i zde se stejně jako na evropské úrovni projevuje vzestupný trend, pouze 18% občanů má o Parlamentu pozitivní obraz.

 

Ochrana před hrozbami

 

Již předchozí průzkum provedený v březnu 2017 ukázal, že si občané stále více uvědomují, že EU jedná v jejich prospěch v oblastech, které považují za prioritní.

 

Evropští občané očekávají od EU, že je pomůže chránit před některými hrozbami. Konkrétně zmínili terorismus (58%), nezaměstnanost (43%), chudobu a sociálním vyloučení (42%), a nekontrolovanou migraci (35%). Občané České republiky by chtěli, aby je EU ochránila zejména před bezpečnostními riziky, jakými jsou terorismus (69%), nekontrolovaná migrace (55%), ozbrojený konflikt (35%) a organizovaný zločin (29%)

 

Jako méně palčivé problémy občané vidí změnu klimatu, náboženský radikalismus, politický extremismus, šíření infekčních onemocnění, kybernetické útoky, sociální dumping a ohrožení soukromých údajů.

 

Zajištění práv

 

Čeští, podobně jako ostatní evropští občané očekávají, že EU zajistí jejich základní práva (44%), adekvátní důchody (37%), svobodu cestování, práci a studium v celé EU (35%), prosperitu a ekonomický blahobyt (34%) a ochranu životního prostředí (33%). Očekávají, že Evropský parlament bude hájit zejména lidská práva (54%), svobodu projevu (35%), rovnost mužů a žen (28%) a solidaritu mezi členskými státy EU (28%).

 

Politické priority

 

Na rozdíl od většiny občanů EU, kteří očekávají, že Evropský parlament bude podporovat opatření proti chudobě a sociálnímu vyloučení (41%), terorismu (41%) a nezaměstnanosti mládeže (31%), se občané České republiky domnívají, že by mezi politické priority Evropského parlamentu měly patřit: boj proti terorismu (55%), společné řešení problematiky migrace (32%), opatření proti chudobě a sociálnímu vyloučení (30%) a podpora základních práv a demokracie na celém světě (21%).

 

 

Fakta

 

Průzkum Parlamentometru z roku 2017 vychází z osobních rozhovorů s 27881 Evropany ve věku 15 a více let ve všech 28 členských státech EU v období od 23. září do 2. října 2017.

 

Další grafy výsledků Parlamentometru lze získat na vyžádání.